1. Pri diagnostike hyperadrenokorticizmu u fretky vyšetrujeme:

a) bazálny kortizol
b) estradiol, 17-hydroxyprogesterón, androstendión
c) 2x kortizol pri ACTH stimulačnom teste
d) 3x kortizol pri LDDS teste

2. Zaškrtni správne tvrdenie, ktoré platí pre diagnostiku inzulinómu u fretky

a) inzulinóm u fretky máme potvrdený na základe zníženej hladiny glukózy
b) inzulinóm u fretky máme potvrdený na základe zvýšenej hladiny inzulínu
c) inzulín by sa mal merať vždy spolu s glukózou po 4-6 hodinovej hladovke
d) aj zdravé fretky majú zvýšené hladiny inzulínu

3. Zaškrtni správne tvrdenie, ktoré platí pre hepatopatie u fretky:

a) kortikoidy zvyšujú ALP
b) zvýšenie hladín ALT môže byť aj pri výlučne intestinálnych problémoch
c) pri anorexii stúpajú ALT a AST
d) pri chronických hepatopatiách stúpa ALT

4. V krvnom obraze králikov pozorujeme:

a) Kurlofove bunky
b) pseudoeozinofily
c) zriedka pozorujeme tyčinky
d) pri akútnej infekcii pseudoeozinofily v zastúpení 60-80 percent

5. Pre hematológiu morčiat platí:

a) zriedka je u nich pozorovaná leukocytóza
b) prevažnou časťou leukocytov sú lymfocyty
c) nenachádzame u nich Kurlofove bunky
d) zápalový proces vedie k relatívnej pseudoeozinofílii a lymfopénii

6. Diagnostika hyperadrenokorticizmu u morčiat sa robí:

a) pomocou ACTH stimulačného testu z krvi
b) pomocou ACTH stimulačného testu zo slín
c) pomocou dexametazón supresného testu
d) pomocou vyšetrenia ACTH

7. Pre hematológiu ježkov platí:

a) fyziologická anizocytóza a polychromázia
b) prevaha lymfocytov nad neutrofilmi
c) prevaha neutrofilov nad lymfocytmi
d) fyziologický výskyt bazofilov

8. Diagnostika Encephalitozoon cuniculi u králika je možná:

a) pomocou PCR z moču
b) pomocou PCR z trusu
c) parazitologickým vyšetrením trusu
d) sérologicky

9. Zaškrtni správne tvrdenia, ktoré platia pre králika:

a) Cyniclomyces guttulatus sa v ich truse vyskytuje fyziologicky
b) moč králikov je fyziologicky kyslý
c) najčastejším typom kryštálov v moči u králikov sú struvity
d) najčastejším typom kryštálov v moči u králikov sú kalcium oxaláty a kalcium karbonáty

10. Medzi pôvodcov respiračných ochorení u králikov patria:

a) Mykoplasma pulmonis
b) Pasteurella multocida toxikogénna
c) Bordetella bronchiseptica
d) chlamýdie