1. Zaškrtni správne tvrdenia, ktoré platia pre cytologické vyšetrenie:

a) poskytuje informáciu o architektúre tkaniva

b) je možnosť realizovania imunohistologického vyšetrenia z cytologického preparátu

c) je možnosť realizovania PARR klonality z cytologického preparátu

d) nevie poskytnúť definitívnu diagnózu

 

2. Neaspiračná technika odberu je vhodná pri aspirácii:

a) z tuhých útvarov

b) vaskulárnych útvarov

c) z lymfatických uzlín pri podozrení na lymfóm

d) kostnej drene

 

3. Tekutiny, napr. BAL, synoviu…na cytologické vyšetrenie:

a) odoberáme do skúmavky na sérum

b) odoberáme do skúmavky s EDTA

c) odoberáme do čistej, sterilnej skúmavky

d) odoberáme do transportného média

 

4. Zaškrtni správne tvrdenia:

a) EDTA má bakteriostatické vlastnosti, preto nie je vhodné odoberať vzorku na bakteriologické vyšetrenie do tejto skúmavky

b) citrát ako antikoagulant v skúmavke dobre zachováva morfológiu buniek

c) čím mäkší alebo tekutejší je materiál tkaniva, tým hrubšiu ihlu pri odbere tenkoihlovou aspiráciou použijeme

d) EDTA ako antikoagulant v skúmavke dobre zachováva morfológiu buniek

 

5. Odtlačkový preparát:

a) nemusí byť reprezentatívny pri ulcerujúcom povrchu

b) je vhodný, ak chceme následne vzorku odoslať na histologické vyšetrenie

c) u ne-exfoliatívnych lézií je možné povrch rozrušiť a následne zhotoviť odtlačkový preparát

d) poskytuje aj informáciu z hlbších vrstiev útvaru

 

6. Pri spracovaní tekutých vzoriek je ideálne:

a) urobiť náter priamo v dobe odberu

b) urobiť koncentrovaný náter zo sedimentu priamo v dobe odberu

c) odobrať tekutinu do skúmavky s EDTA na cytologické posúdenie

d) odobrať tekutinu do čistej skúmavky bez antikoagulantu

 

7. Pri príprave cytologického náteru sa používa:

a) tzv. technika krvného náteru pri tuhých vzorkách

b) roztlakový preparát pri tuhých vzorkách

c) tzv. technika krvného náteru pri tekutých vzorkách

d) odtlačkový preparát

 

8. Sušenie a fixácia cytologických preparátov sa robí:

a) plameňom

b) formalínovými parami

c) ideálne voľne na vzduchu

d) vložením sklíčka do alkoholu hneď po odbere

 

9. Zaškrtni správne tvrdenie, ktoré platí o farbivách:

a) Diff-quick výborne farbí granuly mastocytov a bazofily

b) metylénová modrá (NMB) vždy farbí granuly mastocytov

c) NMB sa používa ako dôkaz prítomnosti adipocytov

d) farbivo Giemsa – Romanowski výborne farbí granuly mastocytov

 

10. Pri posudzovaní cytologického preparátu:

a) vynechávame hrubé oblasti

b) používame iba imerziu

c) v hustých oblastiach hľadáme hýfy

d) pri zväčšení 40x používame krycie sklíčko