1. Pre červené krvinky mačiek platí:
  a. Sú s centrálnym prejasnením
  b. Nemajú centrálne prejasnenie
  c. U mačiek nepopisujeme sférocyty
  d. Erytrocyty fyziologicky aglutinujú
 1. Medzi proteíny akútnej fázy u mačky patrí/patria:
  a. CRP
  b. IGF
  c. SAA
  d. Haptoglobín
 1. V onkológii mačiek môžeme využívať nasledovné testy:
  a. BRAF mutácia
  b. PARR klonalita
  c. Survivin
  d. Tymidínkináza
 1. Zaškrtnite správne tvrdenie/tvrdenia, ktoré platia pre endokrinológiu mačiek:
  a. Pri dexametazón supresnom teste s nízkou dávkou podávame dávku dexametazónu 0,1 mg/kg
  b. Pri dexametazón supresnom teste s nízkou dávkou podávame dávku dexametazónu 0,01 mg/kg
  c. Pri podozrení na akromegáliu vyšetrujeme IGF
  d. Pri podozrení na akromegáliu vyšetrujeme inzulín

 2. Krvné skupiny mačiek:
  a. Sa označujú A, B, C
  b. Neonatálna izoerytrolýza vzniká, keď spárime matku s krvnou skupinou B s kocúrom s krvnou skupinou A.
  c. Neonatálna izoerytrolýza vzniká, keď spárime matku s krvnou skupinou A a kocúrom s krvnou skupinou B.
  d. Mačka s krvnou skupinou A má vysoké titre protilátok anti-B
 1. ELFO krivka pri FIP je:
  a. Skôr monoklonálna s peakom v gama frakcii
  b. Skôr polyklonálna s peakom v alfa a gama frakcii
  c. Skôr polyklonálna s peakom v beta frakcii
  d. Skôr monoklonálna s peakom v beta frakcii
 1. Pre bilirubín u mačiek platí:
  a. Zvyšuje sa pri hemolýze
  b. Zvyšuje sa pri hepatopatiách
  c. Zvyšuje sa pri hladovaní
  d. Bilirubín v moči mačiek je vždy patologický
 1. Diagnostika FIP sa robí:
  a. Sérologicky vyšetrením protilátok proti mačaciemu koronavírusu
  b. Imunohistologicky
  c. Vyšetrením krvného náteru
  d. Vyšetrením trusu PCR testom
 1. Zaškrtni správne tvrdenie/tvrdenia, ktoré platia pre hematológiu mačiek:
  a. V krvnom nátere fyziologicky pozorujeme miernu anizocytózu
  b. Anizocytóza vždy indikuje regeneratívnu anémiu
  c. Erytrocyty mačiek citlivo reagujú na oxidačné poškodenie tvorbou Heinzových teliesok
  d. Erytrocyty mačiek citlivo reagujú na oxidačné poškodenie tvorbou Howell – Jollyho teliesok
 1. Pri laparotómii odoberáme bioptické vzorky z GIT mačky na histologické vyšetrenie:
  a. Z fundu, pyloru, duodena, jejuna, colonu, pankreasu a pečene
  b. Z pyloru, duodena, jejuna, colonu, pankreasu a pečene
  c. Z ľubovolného miesta žalúdka, duodena, jejuna, colonu
  d. Z ľubovolného miesta žalúdka, duodena, jejuna, colonu, pankreasu a pečene