1. Aký materiál je potrebný na genetické vyšetrenie ?

a- heparinizovaná plná krv

b- plná krv odobraná na EDTA

c- sérum

d- ster z bukálnej sliznice

2. Aký materiál je potrebný pri odbere vzorky na vyšetrenie zrážanlivosti?

a- EDTA plazma

b- heparinizovaná plazma

c- citrátová plazma

d- sérum

3. Ktorý vitamín je diagnosticky dôležitý pri SIBO?

a- vitamín B1

b- vitamín B6

c- vitamín B2

d- vitamín B12

4. Ktorý enzým má najvyššiu výpovednú hodnotu pri diagnostike EPI?

a- cPLI

b- TLI

c- sérová lipáza

d- sérová amyláza

5. Ktorý enzým má najvyššiu výpovednú hodnotu pri diagnostike pankreatitídy?

a- cPLI

b- TLI

c- sérová lipáza

d- sérová amyláza

6. Ktoré vyšetrenie považujeme za zlatý štandard pri diagnostike hyperadrenokorticizmu?

a- ACTH stimulačný test

b- LDDS

c- HDDS

d-kortizol

7. Ktoré vyšetrenie považujeme za zlatý štandard pri diagnostike hypoadrenokorticizmu?

a- ACTH stimulačný test

b- LDDS

c- HDDS

d-kortizol

8. Ako môžeme kontrolovať terapiu hyperadrenokorticizmu prípravkom Vetoryl ?

a- ACTH stimulačný test

b- LDDS

c- meranie hladiny kortizolu 1 hod pred a 3 hod po tabletke

d- jednorázové meranie hladiny kortizolu

9. Ktoré enzýmy a substráty v sére používame pri diagnostike diabetes mellitus ?

a- glukóza

b- fruktózamíny

c- glykovaný hemoglobín

d- pankreatická amyláza

10. Pri kultivácii moču posielam do laboratória …

a- iba moč

b- iba odberový tampón s médiom

c- moč + odberový tampón s médiom

d- Pre podrobnejšie informácie ohľadom správnych /nesprávnych odpovedí nás prosím kontaktujte.