1. V patogenéze atopickej dermatitídy psov najdôležitejšiu úlohu zohrávajú protilátky:
a) IgA
b) IgE
c) IgM
d) IgG

2. O ASIT (alergénšpecifická imunoterapia) platí:
a) ide o liečbu atopickej dermatitídy schopnú meniť patogenézu ochorenia
b) ide o symptomatickú liečbu atopickej dermatitídy
c) ide o liečbu alergie na krmivá
d) ide o liečbu intolerancie zložiek krmiva

3. ASIT je možné vyrobiť na základe:
a) klinického pozorovania
b) intradermálnych alergických testov
c) sérologických IgE testov
d) sérologických skrížených IgG a IgE testov

4. O alergiách na zložky krmiva platí:
a) príznaky sa vždy objavujú už u mladých zvierat
b) príznaky sa môžu prvýkrát objaviť u starých zvierat rovnako ako u mladých
c) môžu vyvolávať buď len kožné alebo len gastrointestinálne príznaky
d) môžu vyvolávať kožné aj gastrointestinálne klinické príznaky súčasne

5. Pravdivý výrok o diagnostike alergií na zložky krmiva je:
a) zlatým štandardom ich diagnostiky je eliminačno-provokačná diéta
b) sérologicky sa testujú IgG a IgE protilátky na zložky krmiva
c) sérologicky sa testujú IgG a IgM protilátky na zložky krmiva
d) laboratórne testy slúžia na správny výber eliminačnej diéty

6. Typické lokalizácie kožných zmien pri atopickej dermatitíde psov sú:
a) stredová línia chrbta, ventrálna časť hrudníka, koreň chvosta
b) vonkajšia časť ušnice, laterálna časť hrudníka, líca
c) periokulárna oblasť, vnútorná časť ušnice, slabiny
d) pysky, labky a medziprstia, axily

7. Pravdivý výrok o FAD (alergia na blchy) je:
a) kožné zmeny a svrbenie sú lokalizované v oblasti kaudodorza
b) keď nepozorujeme blchy alebo blší trus, nejde o FAD
c) v terapii sa nesmú používať kortikosteroidy
d) môže sa prejavovať ako: pruritické papuly, hot-spoty, ako aj lichenifikované či hyperpigmentované alopécie na predilekčných miestach kože

8. Pre sérologické vyšetrenia na alergie platí:
a) testy je možné urobiť zo séra, ktoré bolo zmrazené
b) testy je možné urobiť bez ohľadu na prechádzajúcu terapiu kortikosteroidmi
c) pozitívny výsledok testu je potvrdením diagnózy alergickej dermatitídy
d) sérologicky je možné testovať aj alergie na blchy a svrab

9. Pre alergie u koní platí:
a) alergie sa môžu prejavovať urtikáriou so svrbením ale aj bez svrbenia
b) alergie majú genetický komponent, alergické jedince nie sú vhodné na chov
c) u koní nie je možné použiť eliminačnú diétu
d) vyše 80% koní s respiračnými príznakmi priaznivo reaguje na ASIT

10. Pre felínnu atopickú dermatitíd (FeAD) platí:
a) môže sa prejavovať ako napr. miliárna dermatitída, pruritus hlavy a krku či komplex eozinofilného granulómu
b) prejavuje sa vždy ako symetrická samo-indukovaná alopécia
c) vhodnou terapiou je Cytopoint
d) dá sa odlíšiť od potravinovej alergie na základe klinickej lokalizácie