1. Pankreatická lipáza:

a) sa zvyšuje iba pri pankreatitíde

b) môže sa zvyšovať aj pri IBD, cudzom telese v GIT a i.

c) je senzitívnejší parameter ako TLI pri diagnostike akútnej pankreatitídy

d) synonymom je DGGR lipáza

2. TLI:

a) je zlatým štandardom pri diagnostike EPI

b) hodnotu TLI ovplyvňuje podanie pankreatických enzýmov

c) hodnotu TLI ovplyvňuje nedodržanie hladovky 12 hodín

d) hodnotu TLI ovplyvňuje insuficiencia obličiek

3. Zaškrtni správne tvrdenia:

a) nižšie hodnoty pankreatickej elastázy naznačujú EPI

b) calprotectin môže byť nápomocný pri diagnostike IBD

c) na vyšetrenie chemického dôkazu krvi z trusu nevplýva predchádzajúci príjem proteínov

d) hodnota pankreatickej lipázy je ovplyvnená predchádzajúcou medikáciou kortikoidmi

4. Diagnostika Helicobakter pylori je možná:

a) sérologicky vyšetrením protilátok

b) chemickým dôkazom krvi z trusu

c) PCR vyšetrením zvratkov

d) histologickým vyšetrením bioptátov zo žalúdka

5. AST:

a) sa zvyšuje pri cholestatickom poškodení

b) sa zvyšuje pri hepatocelulárnom poškodení

c) stúpa pri hemolýze

d) klesá pri poškodení svalov

6. Kyselina listová:

a) hodnota sa zvyšuje pri hemolýze

b) jej zvýšená hodnota spolu so zníženou hodnotou vit. B12 sa vyskytuje pri SIBO

c) znížene hodnoty naznačujú poruchu vstrebávania v duodene

d) znížené hodnoty naznačujú poruchu vstrebávania v jejune

7. Zvýšená hladina žlčových kyselín môže byť pri:

a) cholestáze

b) samovoľnej kontrakcii žlčového mechúra

c) PSS

d) pri hepatálnej dysfunkcii

8. Zaškrtni správne tvrdenia:

a) endoskopicky odobraté bioptáty sú vhodné pri podozrení na karcinóm žalúdka

b) amyláza a lipáza sa zvyšujú len pri ochorení pankreasu

c) pri podozrení na triaditis mačiek odoberáme biopsie z GIT, pečene, pankreasu

d) bilirubín je stabilný na svetle

9. Pri cholestáze sú zmenené nasledujúce parametre:

a) ALP

b) GGT

c) bilirubín

d) GLDH

10. ALP:

a) sa zvyšuje pri hypertyreóze mačiek

b) je fyziologicky znížená u rastúcich zvierat

c) sa zvyšuje pri kostných neoplaziách

d) nie je ovlyvnená žiadnou predchádzajúcou medikáciou