1. Borelióza sa diagnostikuje:

a) PCR testom z krvi

b) PCR testom z likvoru a synovie

c) kultivačne

d) pomocou borelia – blotu

2. Kliešťová meningoencefalitída:

a) je vírusové ochorenie spôsobené flavivírusmi

b) ochorenie je možné diagnostikovať PCR testom z likvoru kedykoľvek

c) ochorenie je možné diagnostikovať PCR testom z likvoru iba prvých 11 dní po infekcii

d) pri objavení sa neurologických prejavov je vhodná diagnostika sérologicky

3. Psinka:

a) protilátky v likvore sú považované za patognomické pri intaktnej hematoencefalickej bariére

b) môže sa diagnostikov PCR testom z moču a trusu

c) vylučovanie vírusu začína hneď po nakazení

d) pôvodcom je adenovírus

4. SRMA (Steroid Responsive Meningitis Arteritis):

a) postihuje hlavne mladé psy

b) zvýšenie IgA v sére a likvore je diagnostické

c) CRP je zvýšené

d) existuje genetický test na toto ochorenie

5. Zaškrtni správne tvrdenia:

a) u psov je možná diagnostika Neospora caninum pomocou PCR iba z likvoru

b) u psov je možná diagnostika Neospora caninum pomocou PCR z likvoru a trusu

c) u psov je možná diagnostika Toxoplasma gondii pomocou PCR testu z trusu

d) u psov je možná diagnostika Toxoplasma gondii pomocou PCR testu z likvoru

6. Pri podozrení na myasténiu gravis vyšetrujeme:

a) ANA test

b) reumatoidné faktory

c) protilátky proti acetylcholinovým receptorom

d) selén

7. Zaškrtni správne tvrdenia:

a) vyšetrenie M2 protilátok slúži na diagnostiku myozitídy maseterov

b) serotonín sa vyšetruje pri narkolepsii

c) serotonín sa vyšetruje pri problémovom správaní

d) tetanus sa najlepšie diagnostikuje klinicky

8. Medzi pôvodcov neurologických a pohybových ochorení u mačiek môže patriť:

a) calicivirus

b) coronavirus

c) chlamýdie

d) Bartonella henselae

9. V likvore:

a) predstavuje glukóza 60 – 80 percent krvnej glukózy

b) glukóza je rovnaká ako v krvi

c) nižšia hladina glukózy je pri sepse

d) nižšia hladina glukózy je pri bakteriálnych a mykotických infekciách

10. Pri vyšetrení synovie je nám pri diagnostike nápomocná:

a) cytológia

b) hladina celkovej bielkoviny

c) hladina glukózy

d) hodnota celkového počtu buniek