1. Pri diagnostike “ovarian remnant syndrome” u psa a mačky nám môže byť nápomocné vyšetrenie:

a) luteinizačného hormónu

b) relaxínu

c) estronsulfátu

d) Anti – Müller hormónu

2. Zvýšený pomer proteín – kreatinín v moči môže byť:

a) iba renálneho pôvodu

b) pri hematúrii

c) pri pyúrii

d) iba pri močových kryštáloch

3. Zaškrtni správne tvrdenia, ktoré platia pre kreatinín:

a) hodnota je fyziologicky vyššia u kachektických psov

b) zvýšené hodnoty sú iba pri renálnom zlyhaní

c) hodnoty na spodnej hranici referenčného rozmedzia sú typické u trpasličích plemien

d) fyziologicky vyššie hodnoty sú u plemena greyhound

4. Testy, ktoré môžu byť nápomocné pri diagnostike kryptorchizmu u psa, sú:

a) vyšetrenie testosterónu

b) HCG stimulačný test

c) vyšetrenie Anti – Müller hormónu

d) vyšetrenie tymidínkinázy

5. Bence – Jonesova bielkovina v moči:

a) je prítomná pri tubulopatiách

b) je prítomná pri mnohočetnom myelóme

c) vyšetrujeme ju COLA testom

d) vyšetrujeme ju elektroforézou moču

6. Oneskoreným vyšetrením močového sedimentu:

a) stúpa pH

b) je prítomná hematúria

c) môže byť prítomná kryštalúria

d) žiadne tvrdenie nie je správne

7. BRAF mutácia:

a) je prítomná vo všetkých karcinómoch prechodového epitelu močového mechúra

b) sa nesmie vyšetrovať pri pyúrii a hematúrii

c) môže byť prítomná aj pri adenokarcinóme prostaty

d) sa vyšetruje iba z moču získaného cystocentézou

8. CPSE (canine prostatic specific arginin esterase):

a) slúži na včasnú diagnostiku benígnej hyperplázie prostaty

b) je vylučovaná pod kontrolou sexuálnych hormónov bunkami prostaty

c) v hyperplastických bunkách prostaty vylučovanie CPSE klesá

d) slúži na diagnostiku kryptorchizmu

9. Zaškrtni správne tvrdenia:

a) bilirubinúria je fyziologická u psov s vyššou špec. hmotnosťou moču

b) u zvierat s PSS pozorujeme amorfné kryštály v moči

c) genetický test na cystinúriu je validný pre všetky plemená psov

d) falošne zvýšené pH moču môže byť vplyvom proteinúrie

10. SDMA:

a) sa zvyšuje pri 30-percentnom poklese glomerulárnej filtrácie

b) sa zvyšuje pri 70-percentnom poklese glomerulárnej filtrácie

c) svalová hmota neovplyvňuje jeho hodnotu v krvi

d) pri osvalených zvieratách jeho hodnota v krvi stúpa