1. Supuratívny/purulentný zápal:

a) je tvorený z viac ako 80-85 % neutrofilmi

b) je vždy iba infekčnej príčiny

c) môže byť infekčnej aj neinfekčnej príčiny

d) je tvorený iba degenerovanými neutrofilmi

 

2. Granulomatózny a pyogranulomatózny zápal:

a) pozorujeme hlavne pri parazitárnych infekciách

b) je tvorený prevažne lymfocytmi

c) je tvorený prevažne makrofágmi alebo zmesou makrofágov a neutrofilov

d) objavuje sa hlavne pri mykotických infekciách a reakciách na cudzie teleso

 

3. Zaškrtni správne tvrdenie, ktoré platí pre zápal:

a) pri eozinofilnom zápale musí byť počet eozinofilov viac ako 10 %

b) pri eozinofilnom zápale musí byť počet eozinofilov viac ako 50 %

c) pri lymfocytárnom/plazmocytárnom zápale je počet lymfocytov a/alebo plazmocytov viac ako 50 %

d) pri granulomatóznom zápale pozorujeme viac  ako 40 % makrofágov

 

4. Mykobaktérie sa v cytologických preparátoch farbených Diff- Quickom farbia:

a) na zeleno

b) na  tmavo modro

c) na červeno

d) nefarbia sa

 

5. Pre bakteriálnu infekciu svedčia tieto cytologické nálezy:

a) uniformita v tvare, veľkosti, farbe

b) organizácia v reťazcoch, skupinách, pároch

c) intracelulárne umiestnenie a adekvátna odpoveď hostiteľa

d) absencia refraktility pri zaostrovaní

 

6. Huby

a) Candidu najčastejšie pozorujeme v cytologických preparátoch vo forme hýf, pseudohýf a kvasiniek

b) pri infekcii Malaszezia pachydermatitis v ušiach nemusí byť prítomná zápalová reakcia

c) v cytologických preparátoch farbených Diff- Quickom sa farbia na modro

d) v cytologických preparátoch farbených Diff- Quickom sa farbia na zeleno

 

7. Zaškrtni správne tvrdenia:

a) Actinomyces a Nocardia sú tenšie ako hýfy húb

b) Actinomyces a Nocardia sú hrubšie ako hýfy húb

c) hemosiderín je tmavomodrý pigment nachádzajúci sa v makrofágoch

d) hemosiderín je oranžovo-červený pigment nachádzajúci sa v makrofágoch

 

8. Najdôležitejšie kritériá malignity sú:

a) bunečné

b) jadrové

c) jadierkové

d) cytoplazmatické

 

9. Medzi kritériá malignity nepatria:

a) prítomnosť lymfoglandulárnych teliesok

b) prítomnosť cytoplazmatických inklúzií

c) dvojjadrové bunky

d) abnormálne mitózy

 

10. Zaškrtni správne tvrdenia:

a) cytologicky neprítomné výrazné kritériá malignity  nemusia vždy korelovať s biologickým správaním nádoru

b) hrubo zrnitý chromatín je vždy znakom malignity

c) jeden znak malignity nám stačí k záveru „malígny nález“

d) mitózy môžu byť prítomné aj fyziologicky