1. Leishmanióza sa prenáša:
a) transplacentárne
b) hryznými ranami
c) piesočnými muchami rodu Phlebotomus
d) pri krytí zo samca na samicu

2. Diferenciácia mikrofilárií:
a) sa robí PCR testom
b) sa robí Knottovým testom
c) výsledkom je iba jeden druh mikrofilárií
d) výsledkom môže byť zmiešaná infekcia D.immitis aj D. repens

3. Morulu Anaplasma phagocytophilum hľadáme v krvnom nátere:
a) v trombocytoch
b) v erytrocytoch
c) v neutrofiloch
d) v lymfocytoch

4. Borelióza:
a) Zlatým štandardom v diagnostike je biopsia kĺbového púzdra s následným PCR vyšetrením na prítomnosť borélií.
b) Zlatým štandardom v diagnostike je PCR test z EDTA krvi.
c) Blot nám umožní rozlíšiť postinfekčné a postvakcinačné protilátky.
d) Protilátky IgM sa zvyšujú už 3 – 4 dni po infekcii.

5. Vektorom Babesia canis je:
a) kliešť Ixodes ricinus
b) blcha
c) Dermacentor reticulatus
d) Rhipicephalus sanguineus

6. Hemotrópne mykoplazmy u mačiek sa prenášajú:
a) koitom
b) blchami
c) transplacentárne
d) mliekom

7. Aké laboratórne nálezy môžeme pozorovať pri leishmanióze:
a) eleváciu urey a kreatinínu
b) proteinúriu
c) znížený albumín, vysoké celkové bielkoviny
d) negatívne titre protilátok prvý týždeň po infekcii

8. Zaškrtni správne tvrdenie/tvrdenia, ktoré platia pre babeziózu:
a) Terapia všetkých druhov babézií je rovnaká.
b) Medzi veľké babézie patrí Babesia canis a Babesia gibsoni.
c) Babesia vogeli je menej patogénna ako Babesia canis.
d) Mikroskopická detekcia babézií je možná hneď po prisatí infikovaného kliešťa.

9. Blchami sa u mačiek prenášajú:
a) Bartonella henselae
b) Babesia felis
c) Cytauxozoon felis
d) Ricketsia felis

10. Zaškrtni správne tvrdenie/tvrdenia:
a) Ehrlichiu canis prenáša kliešť Ixodes ricinus.
b) Anaplasmu phagocitophilum prenáša kliešť Dermacentor reticulatus.
c) K infekcii Hepatozoon spp. dochádza pri prisatí infikovaným kliešťom.
d) K infekcii Hepatozoon spp. dochádza pri požití infikovaného kliešťa.