1- Ktoré vyšetrenie sa najčastejšie odporúča pri primodiagnostike hypotyreózy u psa?

a- T4
b- TSH
c- T4 + TSH
d- protilátky proti tyreoglobulínom

2- Ktoré vyšetrenie sa najčastejšie odporúča pri primodiagnostike hypertyreózy u mačky?

a- T4
b- TSH
c- T4 + TSH
d- protilátky proti tyreoglobulínom

3- Čím je ovplyvnená hladina T4 v sére?

a- vekom
b- ochoreniami (napr. Morbus Cushing)
c- hladinou proteínov v sére
d- liečivami (napr. glukokortikoidy, fenobarbital)

4- Ktorý výrok o teste “pomer kortizol/kreatinín v moči” je pravdivý?

a- je to špecifický test pre diagnostiku Morbus Cushing
b- je to špecifický test pre diagnostiku Morbus Addison
c- je to skríningový test na vylúčenie Morbus Cushing
d- je to test na diagnostiku hypotyreózy

5- U ktorého plemena psa je fyziologická hladina T4 nižšia ako u ostatných plemien?

a- jazvečík
b- greyhound
c- taliansky chrtík
d- český fousek

6- Aké sú časté laboratórne nálezy pri diabetes mellitus u psov a mačiek?

a- hyperglykémia, glukozúria
b- znížené pečeňové transaminázy
c- vysoké fruktózamíny
d- hypocholesterolémia

7- Ktoré z uvedených sú predispozičné faktory pre diabetes mellitus u mačiek?

a- samičie pohlavie
b- adipositas
c- plemeno barma
d- vek do 5 rokov

8- Aké sú typické nálezy pri Morbus Addison?

a- výrazný stresový leukogram
b- azotémia
c- nízky pomer Na/K
d- hypofosfatémia

9- Ktoré výroky o feochromocytóme sú pravdivé?

a- je to nádor produkujúci katecholamíny
b- rastie rýchlo, ale je benígny
c-  diagnostikuje sa zobrazovacími metódami (USG, CT)
d- diagnostikuje sa určením pomeru normetanefrín/kreatinín

10- Ktoré výroky o primárnej hypoparatyreóze sú pravdivé?

a-  je spôsobená hypofunkciou hypofýzy
b- prejavuje sa epileptiformnými záchvatmi, svalovou triaškou, zvýšenou teplotou
c- v sére je znížený vápnik a ionizovaný vápnik
d- v sére je znížený fosfor