1.Rivaltova skúška:
a) je zmysluplná iba u mačiek
b) je pozitívna v prípade transudátu
c) je zmysluplná u všetkých druhov zvierat
d) môže byt pozitívna v prípade FIP

2. V BAL koní sa:
a) mastocyty dobre farbia Diff Quickom
b) mastocyty dobre farbia Pruskou modrou
c) mastocyty dobre farbia Toluidinovou modrou
d) hemosiderín farbí Pruskou modrou

3. Zaškrtni správne tvrdenie, ktoré platí pre výber skúmaviek:
a) Celkový počet buniek sa vyšetruje zo skúmavky s činidlom proti zrážaniu EDTA.
b) Celková bielkovina sa vyšetruje zo skúmavky s činidlom proti zrážaniu EDTA.
c) Celková bielkovina sa vyšetruje zo skúmavky bez činidla proti zrážaniu.
d) Celkový počet buniek sa vyšetruje zo skúmavky bez činidla proti zrážaniu.

4. Posúdenie viskozity synovie sa robí:
a) Rivaltovou skúškou
b) posúdením dĺžky vlákna po kvapnutí synovie, ktoré by malo mať aspoň 2 mm
c) Mucin clot testom
d) posúdením dĺžky vlákna po kvapnutí synovie, ktoré by malo mať aspoň 2 cm

5. V efúzii septického pôvodu je:
a) glukóza nižšia ako v krvi
b) glukóza vyššia ako v krvi
c) laktát vyšší ako v efúzii neseptického pôvodu
d) laktát nižší ako v efúzii neseptického pôvodu

6. Efúzia pri FIP:
a) má vysoký obsah proteínov (nad 2,5 g/dl)
b) celkový počet buniek je zvyčajne nad 5000/µl
c) celkový počet buniek je zvyčajne pod 5000/µl
d) z buniek dominujú lymfocyty

7. Chylózna efúzia:
a) je slamovožltá
b) z buniek dominujú malé lymfocyty
c) koncentrácia TAG v efúzii je vyššia ako v sére
d) koncentrácia TAG v efúzii je nižšia ako v sére

8. Zaškrtni správne tvrdenie, ktoré platí pre hemoragickú efúziu:
a) Pri akútnom krvácaní do 24 h môžeme pozorovať v cytologickom preparáte hemosiderín a hematoidin.
b) Pri chronickom krvácaní nad 24 h môžeme pozorovať v cytologickom preparáte hemosiderín a hematoidin.
c) Pri chronickom krvácaní nad 24 h môžeme pozorovať v cytologickom preparáte trombocyty.
d) Trombocyty môžeme pozorovať v cytologickom preparáte iba pri perakútnom krvácaní (niekoľko hodín po extravazácii).

9. Pre preanalytické spracovanie tekutín platí:
a) Pre bakteriologickú kultiváciu môžem použiť tekutinu zo skúmavky s činidlom proti zrážaniu EDTA.
b) Cytologický preparát sa pripravuje hneď po odbere z tekutiny zo skúmavky s činidlom proti zrážaniu EDTA.
c) Na odstredenie tekutiny môžem použiť rovnaké otáčky ako pri odstredení krvi.
d) Na odstredenie tekutiny používam nižšie otáčky ako pri odstredení krvi.

10. Zaškrtni správne tvrdenie/tvrdenia:
a) Degenerované neutrofily sú iba pri septickom procese.
b) Mierne degenerované neutrofily môžu byť aj pri tzv. chemickej peritonitíde (napr. dráždenie močom, žlčou).
c) Pri septických procesoch v synovii zvyčajne nepozorujeme degeneratívne neutrofily v cytologickom preparáte.
d) Absencia baktérií v neutrofiloch vylučuje septický proces.