1- Pomer albumín/globulín je pri FIP

a- väčšinou vyšší ako 0, 8
b- nevýznamný pre diagnostiku
c- väčšinou nižší ako 0,4

2- Ak je mačka sérologicky pozitívna na FeLV antigén a o 6 týždňov negatívna, môže ísť o takzvanú

a- tranzientnú formu FeLV
b- perakútnu formu FeLV
c- latentnú formu FeLV

3- Aké vyšetrenie použijeme pri kontrole terapie u FIV pozitívnej mačky? 

a- FIV protilátky
b- FIV kvantitatívna PCR
c- FIV provirus PCR
d- hematologické vyšetrenie

4-Falošne negatívne testy protilátok sa vyskytujú pri

a- perakútnych infekciách
b- po podaní nesteroidných antiflogistík
c- po podaní kortikosteroidov
d- vyviazaní všetkých protilátok do imunokomplexov

5- Ktoré vyšetrenie je možné urobiť pri diagnostike Microsporum Canis ako potenciálnej zoonózy prenosnej z mačky na človeka? 

a – mykologická kultivácia 3- 4 týždne
b- sérológia 2-4 pracovné dni
c- PCR diagnostika 2-4 pracovné dni
d- mikroskopia 1-2 pracovné dni

6- Ktorý z vybraných vírusov môže u mačky spôsobovať eozinofilné infiltrácie až  generalizované, erozívne a exfoliatívne dermatózy?

a – Calicivirus
b- Herpesvirus
c- Papilomavirus
d- Coronavirus

7-Kedy nie je vhodné robiť test na FIV – protilátky u mačiek?

a – vek nehrá rolu – môže sa v každom veku
b – do 6 mesiacov
c – po 10. roku života

8- Pre diagnostiku Tritrichomonas foetus z trusu u mačky je najvhodnejšou metódou:

a – sedimentácia a flotácia
b – mikroskopia natívneho preparátu
c – PCR metóda

9- Pri vylučovaní oocýst Toxoplasma gondii trusom nachádzame tieto laboratórne nálezy:

a – pozitívny výsledok PCR testu, zvýšené IgM protilátky
b – pozitívny výsledok PCR testu, nezvýšené IgM protilátky
c – negatívny výsledok PCR testu, zvýšené IgG protilátky
d – negatívny výsledok PCR testu, nezvýšené IgG protilátky

10- Zlatým štandardom diagnostiky infekcie Aelurostrongylus abstrusus je:

a – vyšetrenie trusu sedimentáciou a flotáciou
b – RTG hrudníka
c – vyšetrenie trusu na migráciu parazitov /Baermannova metóda /