(Pre zväčšenie obrázka naň kliknite)

1. Aký artefakt pozorujeme na obrázku?

a) Rozpadnuté bunky vplyvom nesprávnej prípravy preparátu
b) Vystavenie cytologického preparátu formalínovým parám
c) Nepozorujeme žiadny artefakt
d) Nedostatočne ofarbený preparát

2. Aké etiologické agens pozorujeme v cytologickom preparáte z lymfatickej uzliny?

a) Toxoplasma gondii
b) Hepatozoon canis
c) Leishmania donovani
d) Giardia intestinalis

3. Lymfatická uzlina na obrázku je:

a) Reaktívna
b) Purulentná
c) Metastatická
d) Lymfoblastická

4. Na obrázku pozorujeme:

a) Melanóm
b) Mastocytóm
c) Eozinofily
d) Bazofily

5. Zaškrtni pravdivé tvrdenie /tvrdenia, ktoré platia pre obrázok:

a) Vzorka pochádza z tukového tkaniva
b) Na obrázku vidíme lipóm
c) Na obrázku vidíme liposarkóm
d) Na obrázku vidíme sebózny adenóm

6. Aká je Vaša cytologická diagnóza:

a) Mastocytóm
b) Lymfóm
c) Histiocytóm
d) Amelanotický melanóm

7. Zašktrnite správne tvrdenie/tvrdenia, ktoré platí pre obrázok:

a) Pôvod buniek je epiteliálny
b) Pôvod buniek je mezenchymálny
c) Pôvod buniek je neuroendokrinný
d) Pôvod buniek je guľatobunečný

8. Na obrázku prevažuje typ zápalu:

a) Lymfocytárny
b) Eozinofilný
c) Pyogranulomatózny
d) Supuratívny

9. Ako by ste popísali cytologické preparáty?

a) Tukové tkanivo/lipóm
b) Zápalový proces
c) Nebunečný pôvod, pravdepodobne cysta
d) Artefakty

10. Zaškrtni správne tvrdenie/tvrdenia, ktoré platí pre obrázok:

a) Bunky sú epiteliálneho pôvodu
b) Bunky sú guľatobunečného pôvodu
c) Pozorujeme kritériá malignity
d) Bunky sú mezenchymálneho pôvodu