1. Bakteriologická kultivácia synovie:
a) sa odporúča iba anaeróbna
b) sa odporúča aeróbna aj anaeróbna
c) môže byť falošne negatívna pri septickom pôvode
d) pre zvýšenie citlivosti sa odporúča odber synovie do pediatrických hemokultivačných fliaš

2. Vzorky na bakteriologickú kultiváciu, kým sa neodošlú do laboratória, sa odporúča skladovať:
a) v chladničke
b) v mrazničke
c) pri izbovej teplote
d) na priamom slnku

3. Dermatofyty sa vyšetrujú:
a) z trusu
b) PCR testom
c) mykologickou kultiváciou šupín, chrást, chlpov…
d) anaeróbnou kultiváciou

4. Odber krvi na hemokultiváciu sa odporúča:
a) v horúčkovitom štádiu ochorenia
b) z dvoch miest odberu
c) do špeciálneho hemokultivačného média
d) do Amiesovho transportného média

5. Zaškrtni správne tvrdenie/tvrdenia, ktoré platia pre kultivačné vyšetrenie moču:
a) je možné poslať moč v urikulte
b) je vhodné poslať moč v skúmavke s EDTA
c) je vhodný odber moču zo spontánnej mikcie
d) je vhodný moč odobratý cystocentézou a daný do transportného média

6. Chemický dôkaz krvi z trusu:
a) môže byť pozitívny pri perorálnom príjme granúl z mäsa
b) výsledok je nezávislý od druhu krmiva
c) deteguje iba hemoglobín
d) je vhodné robiť po aspoň 3 dňovej náhrade bielkovín mäsa mliečnymi alebo rastlinnými bielkovinami

7. Kalprotektín:
a) sa využíva na diagnostiku EPI
b) sa využíva na diagnostiku zápalových ochorení čreva
c) je biomarker pochádzajúci z neutrofilných granulocytov
d) hodnota stúpa so závažnosťou prejavov

8. Pri steatorei je indikované vyšetrenie z trusu:
a) žlčové kyseliny
b) kalprotektín
c) mikroskopické využitie potravy
d) giardia

9. Zaškrtni správne tvrdenie/tvrdenia:
a) Alfa 1 antitrypsín sa využíva na diagnostiku syndrómu so stratou proteínov.
b) Na kultivačné vyšetrenie trusu je potrebná zmesná vzorka trusu.
c) Baermanov test je najvhodnejšie robiť z čerstvej vzorky trusu.
d) Sekretorické IgA nám poskytnú informáciu o záťaži črevnej sliznice.

10. Pankreatická elastáza v truse:
a) sa meria iba u psov
b) môže byť falošne negatívna pri hnačke kvôli nariedeniu vzorky
c) je test na dôkaz alimentárneho lymfómu
d) na jej hodnotu má vplyv substitučná terapia pankreatickými enzýmami