1. Zaškrtni správnu odpoveď:

a) pri degeneratívnom posune doľava je viac segmentovaných neutrofilov ako tyčinkových
b) pri otrave paracetamolom pozorujeme Heinzove telieska v erytrocytoch
c) mierna anizocytóza je fyziologická u psov
d) mierna anizocytóza je fyziologická u mačiek

2. Pre chrtov je fyziologická:

a) mierna anémia
b) mierna leukopénia
c) mierna leukocytóza
d) prítomnosť tzv. šedých – grey eozinofilov s nefarbiacimi sa granulami v cytoplazme

3. Pomocou prietokovej cytometrie vieme diagnostikovať:

a) lymfóm V. stupňa
b) akútnu lymfoblastickú leukémiu
c) akútnu myeloidnú leukémiu
d) chronickú myeloidnú leukémiu

4. Medzi znaky regenerácie červeného krvného radu patria:

a) anizocytóza
b) polychromázia
c) zvýšený počet NRBc
d) prítomnosť akantocytov

5. Eozinofíliu pozorujeme pri:

a) T – lymfóme paraneoplasticky
b) mastocytóme
c) Cushingovom syndróme

6.Zvýšený počet NRBc pozorujeme:

a) pri otrave olovom
b) pri neregeneratívnych anémiách
c) u mačiek pri infekcii FeLV
d) pri regeneratívnych anémiách

7. Anaplasmu platys nájdeme v krvnom nátere v:

a) monocytoch
b) erytrocytoch
c) trombocytoch
d) neutrofiloch

8. Medzi toxické zmeny neutrofilov radíme:

a) prstencovité jadrá neutrofilov
b) Heinzove telieska
c) Howel – Jollyho telieska
d) Döhleho telieska

9. Za fyziologické referenčné rozmedzie trombocytov považujeme počet trombocytov na jedno zorné pole pri zväčšení 1000x:

a) 1 – 5
b) 10 – 25
c) 30 – 50
d) 50 – 70

10. Morula Ehrlichia canis je v:

a) neutrofiloch
b) monocytoch
c) lymfocytoch
d) trombocytoch