(Pre zväčšenie obrázka naň kliknite)

1. Kryštál na obrázku je:

a) Struvit
b) Kalcium oxalát
c) Cystín
d) Amorfný kryštál

2. Na obrázku je:

a) Voskový valec
b) Hyalínny valec
c) Granulovaný valec
d) Artefakt imitujúci valec

3. Zaškrtni správne tvrdenie/tvrdenia:

a) Prítomnosť tohto kryštálu je vždy patologická
b) Je to bilirubínový kryštál
c) Je to sulfurový kryštál v dôsledku terapie sulfonamidmi
d) Prítomnosť tohto kryštálu môže byť fyziologická v koncentrovanom moči psa obzvlášť u samčieho pohlavia

4. Na obrázku pozorujeme:

a) Bunky prechodového epitelu
b) Zhluk leukocytov
c) Granulárny valec
d) Zhluk skvamóznych buniek

5. Zaškrtni správne tvrdenie, ktoré platí pre obrázok:

a) Vľavo pri šípke je granulárny valec, vpravo pri šípke chlp
b) Vľavo pri šípke je veľká skvamózna epiteliálna bunka, vpravo pri šípke je voskový valec
c) Vľavo pri šípke je hyalinný valec, vpravo pri šípke je hýfa
d) Vľavo pri šípke je voskový valec, vľavo pri šípke je hýfa

6. Zaškrtni správne tvrdenie, ktoré platí pre obrázok:

a) Ide o struvitové kryštály
b) Vyskytujú sa v zásaditom pH
c) U psov sa často vyskytujú v spojitosti s bakteriálnou infekciou močových ciest
d) Ide o kryštály magnesium – amonium – phosphate

7. Bunky na obrázku:

a) Sú bunky prechodového epitelu
b) Pôvodom môžu byť z  vývodných pohlavných ciest
c) Sú skvamózne bunky
d) Sú zápalové bunky

8. Aká je najpravdepodobnejšia diagnóza na základe farbeného preparátu močového sedimentu?:

a) Karcinóm prechodového epitelu močového mechúra
b) Zápal
c) Lymfóm
d) Mykóza

9. Na obrázku vidíme:

a) Zhluk baktérií
b) Artefakty
c) Kvasinky
d) Amorfné kryštály

10. Aká je najpravdepodobnejšia diagnóza na základe takéhoto nálezu v močovom sedimente?

a) Ide o fyziologický nález
b) Mykotická infekcia
c) Bakteriálna infekcia
d) Kryštalúria