1. Demodex gatoi u mačiek sa môže diagnostikovať:
a) Flotáciou trusu
b) PCR testom
c) Vyšetrením lepiacou páskou
d) Kultivačne

 

2. Pri pempfigus foliaceus vidíme v cytologických preparátoch:
a) Akantocyty
b) Ragocyty
c) Akantolytické bunky
d) LE – bunky

 

3. Zaškrtni správne tvrdenie/tvrdenia, ktoré platia pre trichoskopiu:
a) Prevaha korienkov v telogéne a intaktné špičky chlpov môžu naznačovať metabolický alebo hormonálny problém
b) Chlpy vytrhávame proti smeru rastu
c) Chlpy vytrhávame v smere rastu
d) Zalomené špičky chlpov môžu naznačovať metabolický alebo hormonálny problém

 

4. Sarkoptový svrab u psa je možné diagnostikovať:
a) Hlbokým kožným zoškrabom
b) Sérologicky ihneď po objavení sa klinických príznakov
c) Sérologicky najskôr 4 týždne po objavení sa klinických príznakov
d) Baermanovou metódou

 

5. Pomocou povrchového kožného zoškrabu vieme diagnostikovať:
a) Demodex canis
b) Sarcoptes
c) Notoedres
d) Cheyletiellu

 

6. Vyšetrenie hubových infekcií sa robí pomocou:
a) Kultivácie na DTM
b) Pomocou PCR testu
c) Povrchovým kožným zoškrabom
d) Trichoskopicky pozitívným nálezom zhlukov melanínu v chlpoch

 

7. Zaškrtni správne tvrdenie/tvrdenia, ktoré platí pre zásady kožných biopsií:
a) Terapia kortikosteroidmi neovplyvní výsledok kožnej biopsie
b) Kožu by sme mali pred odberom biopsie dezinfikovať
c) Kožu by sme nemali pred odberom biopsie dezinfikovať
d) Vyberáme lézie v rôznom štádiu patologického procesu

 

8. Pri podozrení na atopickú dermatitídu má zmysel robiť sérologické testy:
a) V akomkoľvek veku zvieraťa
b) Ihneď po objavení sa klinických príznakov
c) Po jednom roku veku zvieraťa
d) Minimálne pri mesiac trvajúcich príznakoch

 

9. Bakteriálna kultivácia sa odporúča:
a) Pri náleze tyčiniek v cytologických preparátoch
b) Pri nehojacich sa ranách a pyogranulomatóznych procesoch
c) Pri recidivujúcej a hlbokej pyodermii
d) Pri otitis media

 

10. Odtlačok lepiacou páskou nám slúži na:
a) Diagnostiku Demodex canis
b) Diagnostiku cheyletielózy
c) Diagnostiku mykotických infekcií
d) Diagnostiku folikulárnych dystrofií