1. B a T bunečný typ lymfómu vieme rozlíšiť pomocou:

a) PARR klonality
b) cytológie
c) imunohistológie
d) veľkého krvného obrazu

2. BRAF mutácia je popísaná pri:

a) adenokarcinóme mliečnej žľazy
b) karcinóme prechodového epitelu močového mechúra
c) karcinóme prostaty
d) hepatocelulárnom karcinóme

3. Granuly mastocytov sa v cytologických preparátoch najlepšie farbia farbivom:

a) Ziehl – Neelson
b) May Grünwald Giemsa
c) Hemacolor
d) Diff – Quick

4. Minimálny pomer tkaniva na histologické vyšetrenie a formalínu je:

a) 1:100
b) 1:10
c) 1:50
d) 1:1000

5. Pri odbere vzoriek z lymfatických uzlín na cytologické a histologické vyšetrenie pri generalizovanej lymfadenopatii je najvhodnejší odber z/zo:

a) najväčších uzlín
b) submandibulárných uzlín
c) stredne veľkých uzlín mimo submandibulárnych uzlín
d) nezáleží na tom

6. Imunohistologické vyšetrenie pri mastocytóme nám pomôže pri:

a) určení gradingu
b) určení prognózy
c) určení účinosti terapie Masivetom
d) nemá význam

7. Pri transmurálnych bioptátoch z GIT u mačiek odoberáme vzorky z:

a) fundu, pyloru, duodena, jejuna, kolonu, pankreasu a pečene
b) fundu, pyloru, duodena, jejuna, kolonu
c) fundu, pyloru, duodena, kolonu
d) fundu, pyloru, kolonu

8. Zaškrtni správnu odpoveď, ktorá platí pri bioptických odberoch z kože:

a) bioptickú ihlu je nutné otáčať na jednu stranu
b) odberové miesto je ideálne oholiť strojčekom
c) odberové miesto neholíme, maximálne okolité chlpy ostriháme nožničkami
d) bioptát môžeme uchopiť a stláčať pinzetou

9. PARR klonalita:

a) funguje dobre u psov
b) funguje dobre u mačiek
c) sa dá robiť z akéhokoľvek materiálu obsahujúceho lymfocyty
d) sa musí vyšetriť do 48hodín

10. Zaškrtni správnu odpoveď ktorá platí pri cytologických vyšetreniach:

a) formalínové pary poškodzujú cytologické preparáty
b) rozlíšenie benígneho/malígneho procesu z mliečnej žlazy je obťažné
c) tekuté vzorky /efúzie, synovia, BAL/ je nutné odoberať do skúmavky s EDTA
d) spôsob náteru závisí od hustoty vzorky