1. Črevný mikrobióm je:
a) spoločenstvo prospešných organizmov žijúcich v čreve hostiteľa
b) zhromaždené genetické informácie všetkých mikróbov v čreve
c) to isté čo mikrobiota
d) spoločenstvo patogénnych baktérií v čreve hostiteľa

2. Význam črevnej mikrobioty je:
a) produkcia mastných kyselín a vitamínov
b) ochrana hostiteľa pred patogénnymi baktériami
c) tvorba protilátok proti parazitom čreva
d) metabolizmus vlákninových zložiek krmiva

3. Na vyšetrenie črevnej dysbiózy je vhodnou metódou:
a) aeróbna kultivácia
b) PCR vyšetrenie
c) cytologické vyšetrenie trusu
d) ani jedna z vyššie uvedených

4. Človeku najpodobnejší mikrobióm má:
a) mačka
b) pes
c) myš
d) ošípaná

5. Pre zloženie črevnej mikrobioty platí:
a) aeróbne a anaeróbne organizmy sú zastúpené rovnomerne
b) 99% tvoria anaeróby
c) anaeróby mierne prevyšujú
d) aeróbne organizmy tvoria 70%

6. Pri črevnej dysbióze u psov:
a) dochádza k redukcii sacharolytických baktérií
b) dochádza k zvyšovaniu podielu proteolytických baktérií
c) dochádza k redukcii proteolytických baktérií
d) dochádza k zvyšovaniu podielu sacharolytických baktérií

7. Pre mikrobióm v zdravom čreve mačky platí:
a) je podobný tomu u psa
b) je charakterizovaný nízkym počtom sacharolytov a vysokým počtom proteolytov
c) najvyššie druhové zastúpenie má E.coli
d) je charakterizovaný vyšším počtom sacharolytov a nižším počtom proteolytov

8. Indikáciou pre vyšetrenie dysbiózy sú:
a) chronické hnačky a flatulencie
b) exokrinná pankreatická insuficiencia
c) recidivujúce parazitózy
d) kontrola stavu po antibiotickej terapii

9. Pre dysbiózu platí:
a) môže spôsobovať zápaly v čreve
b) nie je ovplyvnená zložením krmiva
c) môže mať vplyv na hmotnosť zvieraťa
d) nemá vplyv na hrúbku sliznice čreva

10. Pri terapii črevnej dysbiózy sa uplatňuje:
a) zmena zloženia krmiva
b) transplantácia trusu
c) orálna autológna vakcína
d) podávanie probiotík