1. 12- hodinová hladovka je nevyhnutná pri vyšetrení:

a) TLI
b) B12
c) inzulínu
d) počtu retikulocytov

2. Pri lipémii sa:

a) zvyšuje hemoglobín
b) nemení hemoglobín
c) znižuje hemoglobín
d) zvyšujú lipidy v sére

3. Glukóza je stabilná pri odbere krvi do skúmavky s:

a) citrátom
b) heparínom
c) natrium fluoridom
d) EDTA

4. Pri vyšetrení na koaguláciu odoberáme krv do skúmavky s:

a) citrátom
b) heparínom
c) natrium floridom
d) EDTA

5. Pri hemolýze sa v sére zvyšuje:

a) K
b) P
c) CK
d) LDH

6. Správne poradie odberu vzoriek krvi je nasledovné:

a) NaF – sérum – citrát – EDTA
b) sérum – citrát – EDTA – NaF
c) sérum – EDTA – citrát – NaF
d) EDTA – sérum – citrát – NaF

7. Zaškrtni správne tvrdenie:

a) pri odbere krvi na hemokultiváciu odoberáme krv z viacerých miest
b) vyšetrenie tromboelastografie sa robí z citrátovej krvi
c) vyšetrenie tromboelastografie sa robí z citrátovej plazmy
d) pri vyšetrení ionizovaného vápnika odoberáme krv bez prístupu vzduchu

8. Pri vyšetrení moču na BRAF:

a) je nutný sterilný odber cystocentézou
b) nie je nutný sterilný odber cystocentézou
c) môžeme poslať aj moč s prítomnosťou krvi
d) posielame močový sediment bohatý na bunky

9. Chladenie vzorky je nutné pri týchto vyšetreniach:

a) BNP
b) troponín
c) T4
d) inzulín

10. Zaškrtni správne tvrdenie:

a) iba 2% prípadov hemolýzy je patológia, zvyšok sú preanalytické chyby
b) 2% prípadov hemolýzy sú preanalytické chyby, zvyšok je patológia
c) po odstredení krvi s protizrážlivým činidlom získame sérum
d) po odstredení krvi s protizrážlivým činidlom získame plazmu