MVDr. LUCIA PANÁKOVÁ, DipECVDKonzultant pre veterinárnu dermatológiu a alergénodiagnostiku