Pes, vyšetrenie trusu, flotácia so síranom zinočnatým. Aký parazit je na obrázku?

a) Ide všeobecne o pľúcneho červa bez možnosti druhového určenia
b) Je to artefakt. Pľúcne červy nevieme diagnostikovať pri flotácii so síranom zinočnatým
c) Aelostrongylus abstrusus
d) Angiostrongylus vasorum

Ide o pľúcneho červa, podľa koncového zakončenia o druh Angiostrongylus vasorum. Medzihostileľom je slimák. Zlatým štandardom v diagnostike je Baermanova larvoskopická metóda z čerstvej vzorky trusu, ale môžeme ich nájsť aj pri bežnej flotácii trusu. Medzi ďalšie diagnostické metódy patrí dôkaz antigénu v sére či PCR dôkaz z BAL, trusu či EDTA krvi. Klinické príznaky zahŕňajú respiračné problémy (kašeľ, sťažené dýchanie), poruchy srdcového a cievneho systému (šelesty, trombózy), poruchy zrážanlivosti krvi či neurologické prejavy. Možnosti terapie nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Účinná látka/liečivo Odporúčané dávkovanie
Imidakloprid/moxidektín Jednorázovo, lokálne, 0,1ml/kg: Moxidektín 2,5-6,25mg/kg+ Imidakloprid 10-25mg/kg
Mylbemycín-oxim 0,5mg/kg. p.o. 1x týždenne po dobu 4 týždňov
Fenbendazol 10-25mg/kg p.o. 1x denne aspoň 20 dní

Aelostrongylus abstrusus je pľúcny červ mačiek a má iné koncové zakončenie.

Poznámka: Naším pacientom bola 11 ročná sučka border kólie, ktorej sa parazitologické vyšetrenie trusu realizovalo počas terapie prípravkom Advocate (imidakloprid/moxidektín) z dôvodu opakovanej infekcie Toxocara canis. Infekcia Angiostrongylus vasorum bola najprv neúspešne liečená fenbendazolom. Kontrolné vyšetrenie ukázalo masívnu infekciu pľúcnymi červami. Nakoniec bola úspešná terapia len za pomoci mylbemicín-oximu. U psov s možnou mutáciou v géne MDR 1 sa odporúča pred terapiou genetický test, aj keď účinná látka spadá do kategórie možného používania pri odporučenom dávkovaní aj u MDR 1 pozitívnych psov.