Do laboratória nám bola doručená mliečne zakalená naružovelá pleurálna tekutina z mačky (obr.):

zahada-mesiaca-3-2024

O akú tekutinu pravdepodobne ide na základe vzhľadu?

a) Hemothorax
b) Transsudát
c) Chylothorax
d) Modifikovaný transsudát v dôsledku FIP

Ide o chylothorax. Makroskopicky je mliečnej farby, v prípade krvácania naružovelej. K tvorbe chylóznej efúzie dochádza v dôsledku ruptúry ductus thoracicus alebo v dôsledku obštrukcie lymfatických ciest (nádor, torzia pľúcneho laloku…), u mačiek aj pri srdcovom zlyhaní. Cytologicky prevažujú malé lymfocyty,  u starších efúzií môže dôjsť k zvýšeniu nedegenerovaných neutrofilov. Diferenciálne diagnosticky treba zvažovať lymfóm malých lymfocytov. Pre potvrdenie chylóznej efúzie je možné stanovit hodnoty TAG a cholesterolu v efúzii a sére a ich porovnanie. Zobrazovacia diagnostika môže byť nápomocná pri objasňovaní etiológie.

Tekutina pri hemothoraxe je krvavá, pri transsudáte číra a pri FIP žlto-zelená, viskózna s hrudkami fibrínu.

Pozn. Našou pacientkou bola 15 ročná európska mačka prezentovaná s akútnou dyspnoe. Hodnota TAG v punktáte bola niekoľkonásobne vyššia ako v sére, čo potvrdzuje chylothorax. V cytológii prevažovali malé lymfocyty s ojedinelou prítomnosťou neutrofilov. PCR vyšetrenie z punktátu na mačací koronavírus bolo negatívne.