Je tu  čas na ďalší zaujímavý obrázok! Do laboratória nám bola doručená vzorka krvi, určená na hematologické vyšetrenie. Bola zistená regeneračná anémia, v krvnom nátere boli pozorované poikilocyty – morfologicky zmenené erytrocyty. Ako sa volá bunka označená na obrázku šípkou?

a) schistocyt
b) sférocyt
c) echinocyt
d) akantocyt

Na obrázku sú šípkou označené sférocyty, guľové červené krvinky. Vznikajú pri porušení bunkovej membrány. Vzorka bola odobratá od mladého psa plemena americký kokeršpaniel. Kokeršpaniel je plemeno predisponované na imunitne sprostredkovanú hemolytickú anémiu (AIHA) a nález sférocytov patrí medzi pozitívne diagnostické znaky pri podozrení na AIHA.