Nacionále: 12-ročný kastrovaný kocúr Lexus, plemeno: mainská mývalia mačka
Anamnéza: druhý deň je apatický, schováva sa a odmieta potravu, pri pohybe/snahe vyskočiť zastoná, pred pár dňami mal kliešte
Klinické vyšetrenie: zvýšená rektálna teplota 40,3 st., protrúzia tretích viečok, hyperemické spojivky, reaktívna trachea, zostrené vezikulárne dýchanie, bolestivý pri palpácii v kraniálnom abdomene.
USG abdomen: spomalená peristaltika, inak BPN
Biochemické a hematologické vyšetrenie: mierna trombocytopénia
SAA – mierne zvýšený
4DX test – negatívny
Terapia: symptomatická – systémové širokospektrálne ATB, antihistaminiká jednorázovo, metoklopramid jednorázovo.

Kontrola o 2 dni: teplota klesla, mierne zlepšenie stavu, začal trošku žrať.
Po 7 dňoch – klinické príznaky sa vrátili, protrúzia tretích viečok, reaktívna trachea, zostrené vezikulárne dýchanie, hyperemické sliznice
SAA zvýšený, proBNP v norme, zvýšená fPLi, elektrolyty v norme

Hematologické vyšetrenie: trombocytopénia

Krvný náter:

Mikroskopia krvného náteru: nález podozrivých štruktúr v cytoplazme neutrofilných granulocytov – susp. Anaplasma phagocytophilum,  následne PCR potvrdila infekciu.
Pacient bol nasadený na doxycyklín s okamžitým zlepšením stavu.

Za prípad ďakujeme Dr. Miklošovičovej