Zaujímavý obrázok – riešenie

Na obrázku sú bunky v krvnom nátere samice morského prasiatka (1000- násobné zväčšenie s imerzným olejom, farbenie Diff-Quick). Vidíme veľa bezjadrových erytrocytov a dva lymfocyty s bazofilnými jadrami. Spodná väčšia bunka s ružovým okrúhlym telieskom v cytoplazme sa označuje ako Kurloffova bunka. Foa-Kurloffove telieska môžeme nájsť v mononukleárnych bunkách, predovšetkým lymfocytoch. Ich presný význam pre imunitný systém nie je známy. Vznikajú predovšetkým v slezine pod vplyvom estrogénov. (Ernström U., Sandberg G. On the Origin of Foà‐Kurloff Cells, Scand J Haematol. 1971 8; vol 5, 380-91).