Milovníci hádaniek pozor! Pripravili sme si pre Vás zbierku zaujímavých obrázkov s neobvyklými prípadmi. Od zverejnenia obrázka máte jeden týždeň na hádanie, o čo ide. Obrázok zverejňujeme na facebooku.

Riešenie
Koniec čakania! Tu je riešenie nášho tajomného obrázka:
Obrázok ukazuje nos králika s masívnym, krustóznym zápalom.
Top diferenciálnou diagnózou je popri zranení a popálení syfilis králikov,
aj keď sa u pacienta ešte neobjavili viditeľné zmeny na genitáliách.

Pôvodcom syfilisu králikov je Treponema paraluiscuniculi, špirálovitá gramnegatívna baktéria. Spôsobuje chronické, perzistujúce infekcie, ktoré prebiehajú často subklinicky alebo sú seba limitované, ale aj ťažké opuchy a zápaly v oblasti papule a genitálií. Môže viesť k abortom, zníženej plodnosti a zvýšenej náchylnosti na infekcie.
Dôkaz pôvodcu je možný pomocou PCR z chrást (alebo z výterov slizníc, bohatých na bunky, uprednostňujeme výter z genitálií). Vyšetrenie protilátok z krvi je možné, avšak v klinickej fáze poskytuje častejšie falošne negatívne výsledky. Je vhodné skôr na skríning v chovoch.
Prenos Treponema paraluiscuniculi na človeka nie je možný. Syfilis ľudí je spôsobený poddruhom Treponema pallidum ssp. pallidum.
Terapia je v symptomatických fázach pomocou β-laktamových antibiotík a symptomatická. Eliminácia pôvodcu nie je možná. Prenášači by mali byť vyradení z chovu.