Bezplatné vyšetrenie protilátok na besnotu pre utečencov

 Kategória Novinky

Laboklin v spolupráci s laboratóriom Viro Vet Diagnostik GmbH ponúka možnosť bezplatného vyšetrenia protilátok na besnotu pre utečencov z Ukrajiny.

Pre takéto vyšetrenie je potrebné použiť špeciálnu žiadanku. Ďalšou podmienkou pre bezplatné vyšetrenie je

  1. kópia strany pasu zvieraťa, kde je uvedený majiteľ
  2. kópia strany pasu majiteľa s pečiatkou, kde je uvedený dátum vstupu z Ukrajiny do štátu EU.

Vzorky so žiadankami posiela veterinárny lekár do laboratória LABOKLIN s.r.o. v Bratislave.

ŽIADANKA besnota pre utečencov z Ukrajiny