Anamnéza
Štvormesačné mača plemena európska krátkosrstá bolo predvedené s chronickými dýchacími príznakmi, predovšetkým ťažkou dyspnoe. Pre podozrenie na zápal pľúc bolo mača predtým preliečené antibiotikami a antihelmintikami, ale bez klinického zlepšenia. Sérologické vyšetrenie na FeLV a FIV bolo negatívne.

Klinické vyšetrenie
Pri klinickom vyšetrení bola pozorovaná výrazná dýchavičnosť a zlý celkový stav.

Ďalšie vyšetrenia
Hematológia a klinická chemia

Vyšetrenie krvi s výnimkou miernej, neregeneratívnej anémie nevykazuje žiadne ďalšie laboratórne odchýlky.

Zobrazovacia diagnostika
RTG hrudníka vykazoval generalizovaný alveolárny pľúcny vzor s obojstrannou konsolidáciou pľúc, čo je konzistentné s bronchopneumóniou (obrázok 1).


obr. 1: latero – laterálny RTG nález ukazuje generalizovaný
alveolárny pľúcny vzor

Cytológia
Tenkoihlovou aspiračnou biopsiou boli odobraté vzorky z konsolidovaného pľúcneho laloku na cytologické vyšetrenie (obr. 2 + 3). Bronchoalveolárna laváž nebola robená kvôli zlému klinickému stavu a vysokému riziku komplikácií počas anestézie.


Obr. 2: Cytologický obraz FNA z konsolidovaného pľúcneho laloku:
granulomatózny zápal s početnými makrofágmi a viacjadrovými
obrovskými bunkami (modifikované Wrightovo farbenie).


Obr. 3. Cytologický obraz FNA z konsolidovaného pľúcneho laloku:
granulomatózny zápal a prítomnosť parazitických vajíčok a lariev
(modifikované Wrightove farbenie).

Otázky
1. Aká je vaša cytologická diagnóza?
2. Aká je najpravdepodobnejšia diagnóza?
3. Aké ďalšie testy by ste odporučili na presnejšie určenie patogénu?

1. Aká je vaša cytologická diagnóza?
Pri cytologickom vyšetrení bol diagnostikovaný granulomatózny zápal a nematódová infekcia (bronchopneumónia spojená s metastrongyloidmi) a epiteliálna dysplázia. Veľkosť lariev bola asi 10×350 µm a boli nájdené ojedinelé moruly veľkosti 150×300 µm.

2. Aká je najpravdepodobnejšia diagnóza?
Bronchopneumónia spôsobená metastrongyloidmi

3. Aké ďalšie testy by ste odporučili na presnejšie určenie patogénu?
Na zistenie lariev v štádiu L1 by sa malo vykonať úplné vyšetrenie trusu vrátane flotačných, sedimentačných metód, ako aj vyšetrenie na migráciu lariev podľa Baermanna.

Priebeh
Napriek intenzívnej starostlivosti mača zomrelo niekoľko hodín po hospitalizácii kvôli závažným dýchacím problémom.
Flotačný test z trusu so síranom zinočnatým a test na migráciu lariev z trusu Baermanovou metódou odhalili prítomnosť L1 lariev Aelurostrongylus abstrusus a / alebo Troglostrongylus sp.

DIAGNÓZA: Parazitárna granulomatózna pneumónia sekundárna k infekcii A. abstrusus / Troglostrongylus sp.
Pri prehliadke post mortem bolo postihnutých približne 90% pľúcneho tkaniva.
V alveolách bolo nájdených niekoľko vajíčok parazitov, ako aj dospelcov a larválnych štádií v bronchiálnom lúmene, ktoré boli spojené s nálezom závažného granulomatózneho zápalu (obr. 4). Larválne formy sa našli aj v lúmene a kryptách hrubého čreva.


Obr. 4. Histologický obraz konsolidovaného pľúcneho laloku:
rôzne formy parazitov s granulomatóznym sprievodným zápalom
(H&E farbenie)

Zhrnutie
Diagnóza parazitárnej bronchopneumónie môže byť ťažká z dôvodu variabilných klinických symptómov (od subklinickej infekcie po nešpecifické klinické príznaky). Závažné, niekedy smrteľné choroby spojené s pľúcnymi červami sa väčšinou vyskytujú u mladých zvierat, ako aj u chorých alebo imunosuprimovaných zvierat. Najlepšia diagnostika v týchto prípadoch je vyšetrenie trusu. Ak je už prítmné konsolidované pľúcne tkanivo, diagnostická môže byť aj tenkoihlová aspirácia (FNA) s cytologickým vyšetrením. Ide o menej invazívnu diagnostickú metódu ako BAL, pretože sa dá urobiť bez anestézie, ale stále zostáva nízke riziko pneumotoraxu. Okrem toho môže vyšetrenie poskytnúť dôkaz o parazitoch, aj keď je vyšetrenie trusu negatívne. Pri cytologickom vyšetrení je možné tiež určiť závažnosť a typ zápalovej reakcie.

Včasné infekcie A. abstrusus sa vyznačujú eozinofilnou a neutrofilnou zápalovou reakciou v tekutine BAL. Granulomatózne zápaly zvyčajne poukazujú na chronické štádium zápalu, na rozdiel od eozinofilných zápalových reakcií, ktoré sa skôr vyskytujú v akútnom štádiu. Klinická významnosť prevažujúceho typu granulomatózneho zápalu v tomto prípade zostáva nejasná.

Morfologická diferenciácia medzi A. abstrusus a Troglostrongylus spp. je ťažká, pretože larvy L1 sú podobné. Preto sa na presné odlíšenie odporúčajú molekulárne biologické metódy vyšetrenia.

 

Literatúra
– Annoscia G, Latrofa MS, Campbell BE, et al.: Simultaneous detection of the feline lungworms Troglostrongylus brevior and Aelurostrongylus abstrusus by anewly developed duplex-PCR. Vet. Parasitol 2014; 199:172-178
– Burkhard MJ and Millward LM: Respiratory Tract. In Raskin RE and Meyer DJ (2ed): Canine and Feline Cytology. A Color Atlas and Interpretation Guide, Missouri. Saunders, 2010; 123-169
– Jefferies R, Vrhovec RG, Wallner N and Catalan DR: Aelurostrongylus abstrusus and Troglostrongylus spp. (Nematoda Metastrongyloidea) infections in cats inhabiting Ibiza, Spain 2010. Vet. Parasitol; 173:344–348
– Lacorcia L, Gasser RB, Anderson GA and Beveridge I: Comparison of bronchoalveolar lavage fluid examination and other diagnostic techniques with the Baermann technique for detection of naturally occurring Aelurostrongylus abstrusus infection in cats. J. Am. Vet. Med. Assoc 2009; 235: 43–49
– Traversa D and Di Cesare: Feline lungworms: what a dilemma. Trends in Parasitology 2012; September Vol. 29(9)
– Traversa D, Di Cesare A and Conboy G: Canine and feline cardiopulmonary nematodes in Europe: emerging and underestimated. Parasit Vectors 2010; 3:62–84