Často kladené otázky

OD AKÉHO VEKU JE MOŽNÉ GENETICKÉ VYŠETRENIE?

V zásade je genetické vyšetrenie možné už od narodenia zvieraťa, keďže genetická informácia je už v tomto okamihu pevne daná. Výsledok genetického testu si zachováva svoju platnosť po celý život zvieraťa a už sa nemení.

Vzorky krvi je zvyčajne možné odoberať od veku asi 4 týždňov, záleží na Vašom veterinárovi, kedy je podľa neho už vhodný čas. Odber lícneho steru je spravidla možný už u veľmi malých mláďat. U cicajúcich mláďat je potrebné dbať na to, aby boli dve hodiny pred odberom lícneho steru oddelené od matky. Minimalizuje sa tak riziko, že vzorka šteňaťa bude kontaminovaná DNA matky.

Z AKEJ VZORKY JE MOŽNÉ SPRAVIŤ DNA TEST?

Najvhodnejšou vzorkou je plná krv s EDTA, ktorú odoberie Váš veterinárny lekár. Vhodné skúmavky má Váš zverolekár určite v zásobe. Ďalším vhodným materiálom je u psov a mačiek tzv. lícny ster, t. j. ster z ústnej sliznice zvieraťa. Vhodné odberové tampóny Vám radi zdarma zašleme. Odber lícneho steru môže spraviť veterinár, ale aj sám majiteľ zvieraťa. Odporúčame však odber u veterinára, nakoľko ten môže do žiadanky potvrdiť identitu zvieraťa. Potom je výsledok testu oficiálne použiteľný a je možné vystavenie medzinárodného certifikátu, čo môže mať význam napr. v budúcnosti pri predaji šteňaťa. U koní sú okrem vzorky krvi vhodným materiálom na DNA testy aj chlpy hrivy alebo chvosta s korienkami.

KDE DOSTANEM SETY NA ODBER LÍCNEHO STERU?

Sety vhodné na odber lícnych sterov Vám na požiadanie radi zdarma zašleme. Ide o sterilný vatový tampón, ktorý sa zaskrutkuje do skúmavky. Sety si môžete objednať na našich telefónnych číslach, e-mailovej adrese, alebo prostredníctvom objednávkového či kontaktného formulára.

AKO VEĽMI JE SPOĽAHLIVÝ VÝSLEDOK GENETICKÉHO TESTU?

Genetický test sa so svojou spoľahlivosťou >99 % radí k najspoľahlivejším laboratórnym vyšetreniam. Spoľahlivosť testu sa vždy vzťahuje k dokazovanej mutácii, nie ku klinickému obrazu. Výsledok získaný zo vzorky lícneho steru je rovnako spoľahlivý ako výsledok zo vzorky krvi. V zriedkavých prípadoch sa môže stať, že z lícneho steru kvôli nedostatočnému obsahu DNA nevyjde žiadny výsledok. Vtedy budete požiadaní o zaslanie novej vzorky (ďalšieho steru, alebo lepšie EDTA plnej krvi). Test Vám bude účtovaný len jedenkrát.

AKO MÔŽEM POSÚDIŤ KVALITU LABORATÓRIA?

Väčšina genetických testov, ktoré ponúkame, sa uskutočňuje v laboratóriu LABOKLIN GmbH v Nemecku. Toto laboratórium je akreditované podľa DIN EN ISO / IEC 17025:2005. To znamená, že testy sú vykonávané podľa spoľahlivých a overiteľných metodík. Toto laboratórium má dlhoročné skúsenosti v oblasti vývoja a realizácie genetických vyšetrení, hlavne v oblasti dedičných ochorení, analýz farieb srsti, DNA profilov, ako aj určenia pohlavia u vtákov. Vysoký štandard kvality je zabezpečený aj tým, že všetky výsledky sú pred odoslaním kontrolované a validované dvoma špecialistami.

Laboratórium LABOKLIN s.r.o. v Bratislave je akreditované podľa ISO/IEC 17025:2017 pre vyšetrenia MDR1, prcd-PRA a FN.

V AKEJ FORME DOSTANEM VÝSLEDOK TESTU?

Po analýze vzorky dostanete výsledok vo forme písomného nálezu s interpretáciou výsledku. Môžeme Vám ho poslať e-mailom alebo poštou (spoplatnené). Na žiadanke na vyšetrenie si môžete zvoliť spôsob doručenia výsledku, prípadne jazyk (slovenský, nemecký, anglický).

KTO DOSTANE VÝSLEDOK TESTU?

Výsledok bude poslaný zasielateľovi vzorky na uvedenú e-mailovú či poštovú adresu. Pokiaľ vzorku odosiela veterinár, dostane jednu kópiu výsledku, druhú obdrží majiteľ (pokiaľ je platcom faktúry). S výsledkami sa samozrejme zaobchádza dôverne a tretím stranám stranám sú poskytované len s vysloveným súhlasom zasielateľa vzorky.

AKO PREBIEHA PLATBA?

Pokiaľ je platcom faktúry majiteľ, po doručení vzorky do laboratória je mu vystavená zálohová faktúra. Platbu vykoná prostredníctvom bankového prevodu podľa údajov na zálohovej faktúre. Po obdržaní platby a dokončení testu zasielame výsledok.