Nacionále:

12-ročný kastrovaný kocúr európskej krátkosrstej

Anamnéza:

Kocúr bol predvedený k  veterinárovi s týždeň trvajúcou letargiou. Majiteľ uvádzal zvracanie a mierny pokles chuti do jedla. Mačka nedávno začala defekovať aj mimo toalety. Príjem tekutín a močenie  boli normálne. Mačka bola FeLV a FIV negatívna.

Klinické vyšetrenie:

Pri vyšetrení bola palpovaná malá, okrúhla masa v kraniálnej oblasti brušnej dutiny. Pozorovaný bol aj mierny brušný diskomfort. Sliznice boli svetloružové. Žiadne iné klinické nálezy neboli prítomné.

Ďalšie vyšetrenia:

Hematológia:

Hematologické vyšetrenie ukázalo výraznú leukocytózu (75,36×10^9/l, referenčné rozmedzie, RI: 6,0-11,0×10^9/l) a miernu anémiu (hematokrit: 28 %, RI: 30-44 %). Diferenciálny počet leukocytov nebol analyzátorom určený v dôsledku abnormálneho rozptylu leukocytov. Príslušné nálezy krvných náterov sú znázornené na obrázku 1.

pic20211211
A. Obrázok 1. Náter z periférnej krvi od 12-ročného kastrovaného kocúra európskej krátkosrstej. Farbenie Hemacolor, objektív 20x (A), objektív 50x (B).
pic20211212
B.

Biochémia:

Biochemické vyšetrenie ukázalo strednú hyperglykémiu (15,67 mmol/l, RI: 3,1-6,9 mmol/l). Všetky ostatné biochemické parametre boli v rámci referenčných hodnôt. Analýza moču bola bez patologického nálezu.

Parazitologické vyšetrenie trusu:

Parazitologické vyšetrenie trusu bolo negatívne.

Zobrazovacia diagnostika:

Pri ultrazvukovom vyšetrení brušnej dutiny bol pozorovaný malý, okrúhly, hyperechogénny útvar v tenkom čreve.

Cytológia:

Cytologický nález z tenkoihlovej aspirácie (FNA) črevnej masy ukazuje obrázok 2.

pic20211213
A. Obrázok 2. Cytologický nález z tenkoihlovej aspirácie (FNA) črevnej masy 12-ročného kastrovaného kocúra európskej krátkosrstej. Farbenie Hemacolor, objektív 20x (A), objektív 50x (B).
pic20211214
B.

Aká je vaša interpretácia  klinicko-patologických nálezov?

Aké sú vaše diferenciálne diagnózy?

INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV

Hematológia

V krvnom nátere bol  pozorovaný vysoký počet eozinofilov. Túto populáciu tvorili väčšinou zrelé bunky (segmentované eozinofily) s nízkym počtom nezrelých buniek (eozinofilné tyčinky, metamyelocyty, myelocyty). Diferenciálny počet bol 12 % neutrofilov, 3 % lymfocytov a 85 % eozinofilov. Erytrocyty boli väčšinou normocytárne a normochrómne.

Interpretácia: Výrazná leukocytóza v dôsledku extrémnej eozinofílie s nezrelými eozinofilmi by najviac zodpovedala chronickej eozinofilnej leukémii alebo hypereozinofilnému syndrómu. Paraneoplastická eozinofília, aj keď je veľmi nepravdepodobná, nemôže byť úplne vylúčená.

Mierna neregeneratívna, normocytárna a normochrómna anémia bola pravdepodobne sekundárna k neoplázii kostnej drene a/alebo chronickému ochoreniu.

Biochémia

Stredná hyperglykémia najpravdepodobnejšie súvisela s excitáciou vzhľadom k neprítomnosti glukozúrie.

Cytológia

Cytologické vyšetrenie črevnej masy ukázalo vysoký počet eozinofilov. Bola pozorovaná aj  zmiešaná populácia lymfocytov s prevahou malých a s nízkym počtom stredných a veľkých lymfocytov.  Príležitostne boli prítomné aj nedegenerované neutrofily. Pozadie preparátu bolo jasné a silne kontaminované krvou. Cytológia ukázala prítomnosť eozinofilnej infiltrácie, ktorá bola pravdepodobne sekundárna k myeloproliferatívnemu nádoru/hypereozinofilnému syndrómu. Hoci sa vo vyšetrovanej vzorke nenašla žiadna prítomnosť črevného nádoru, prítomnosť neoplázie sa nedala vylúčiť bez histopatologického vyšetrenia.

PREDPOKLADANÁ DIAGNÓZA: CHRONICKÁ EOZINOFILNÁ LEUKÉMIA / HYPEREOZINOFILNÝ SYNDRÓM so sekundárnou infiltráciou čreva

Manažment pacienta a ďalší priebeh

Majiteľ odmietol ďalšie diagnostické vyšetrenia a onkologickú liečbu. Bola podávaná iba paliatívna terapia. Mačka bola utratená o 2 týždne neskôr z dôvodu zlého celkového stavu, anorexie a kachexie. Histopatológia posmrtných vzoriek potvrdila prítomnosť eozinofilnej infiltrácie tenkého čreva (obrázok 3). Neoplázia čreva bola vylúčená.

pic20211215
A. Obrázok 3. Histológia tenkého čreva 12-ročného kastrovaného kocúra európskej krátkosrstej s eozinofilnou infiltráciou. Farbenie hematoxylín a eozín, objektív 40x.
pic20211216
B.

Zhrnutie
Chronická eozinofilná leukémia je neoplastická proliferácia prekurzorových buniek kostnej drene, ktorá vedie k prítomnosti vysokého počtu väčšinou dobre diferencovaných eozinofilov v periférnej krvi, zatiaľ čo hypereozinofilný syndróm je charakterizovaný prítomnosťou výraznej perzistujúcej eozinofílie neurčitého pôvodu. Črevná infiltrácia, ktorá bola pozorovaná v tomto prípade, sa môže vyskytnúť pri oboch diagnózach. Rozdiely medzi týmito dvoma chorobami nie sú vo veterinárnej medicíne dobre definované. Preto zvyčajne nie je možné získať definitívnu diagnózu. V humánnej medicíne bola väčšina pacientov, u ktorých bol pôvodne diagnostikovaný hypereozinofilný syndróm, reklasifikovaná na pacientov s neoplastickým stavom, keď boli k dispozícii nové molekulárne a genetické testy. Vyšetrenie kostnej drene a prietoková cytometria, ktoré by mohli byť užitočné pre lepšiu charakteristiku ochorenia, sa v tomto prípade neuskutočnili.

Bežné príčiny zvýšeného počtu eozinofilov (napr. parazitárne infekcie, alergia/ hypersenzitívna reakcia, paraneoplastický syndróm) boli v tomto prípade vylúčené na základe miery eozinofílie a iných klinických príznakov.

Možnosti liečby chronickej eozinofilnej leukémie/hypereozinofilného syndrómu zahŕňajú prednizolón, hydroxyureu, hydroxykarbamid a interferón α. Prognóza je zlá.