Odborné konzultácie a poradenstvo

Náš konzultačný tím tvoria veterinárni lekári so skúsenosťami z klinickej praxe aj z oblasti laboratórnej diagnostiky. Zúčastňujeme sa vzdelávacích akcií pre veterinárov a praxí v zahraničných laboratóriách. Takisto pre Vás pravidelne usporadúvame semináre na aktuálne témy.

Radi Vám poradíme nielen ohľadom voľby vyšetrení a odberu vzoriek, ale sme Vám k dispozícii aj pri vyhodnocovaní výsledkov. Skonzultujeme konkrétneho pacienta a pomôžeme pri hľadaní najvhodnejšieho postupu či terapie.

Členom nášho tímu je aj MVDr. Lucia Panáková, DipECVD, odborná konzultantka pre oblasť veterinárnej dermatológie a alergénodiagnostiky.

Vďaka úzkej spolupráci s partnerskými laboratóriami v Nemecku, Rakúsku či Českej republike sme schopní sprostredkovať Vám konzultácie s odborníkmi v rôznych oblastiach veterinárnej medicíny (patológia, mikrobiológia, ochorenia exotických zvierat a mnohé iné).

Konzultácie a veterinárne poradenstvo je u nás vždy zdarma.
V prípade záujmu Vás radi navštívime vo Vašej praxi.

Neváhajte nás preto kontaktovať na telefónnych číslach
+421 948 783 888, +421 948 699 578
a na e-mailovej adrese labor.ba@laboklin.com
K dispozícii sme Vám cez pracovné dni v čase od 8.00 do 18.00 hod.