Registrácia klienta

Ako začať spoluprácu s naším laboratóriom? Je to úplne jednoduché! Stačí pri odosielaní Vašej prvej vzorky dôsledne vyplniť žiadanku na vyšetrenie. Aby sme Vás mohli zaregistrovať ako nášho klienta, potrebujeme nasledujúce údaje: meno a adresa (veterinárnej praxe), meno kontaktnej osoby (veterinárneho lekára), Váš email a telefónne číslo. Ďalej Vás prosíme aj o uvedenie fakturačných údajov (adresa, pokiaľ sa líši od adresy praxe, IČO, DIČ, IČ DPH). Po obdržaní Vašej prvej vzorky Vám pridelíme a oznámime zákaznícke číslo, ktoré budete uvádzať na ďalších žiadankách pri objednávaní vyšetrení.

Zasielanie vzoriek

Vzorky z celého Slovenska môžete posielať na adresu:
LABOKLIN s. r. o., Líščie údolie 57, 84231, Bratislava.

Možnosti zasielania vzoriek:

Poštou

ako list 1. triedy s doručením nasledujúci pracovný deň

Kuriérskou službou

Objednajte si kuriéra na našom telefónnom čísle 0948 783 888 telefonicky alebo cez WhatsApp. Príde po vzorky priamo na Vami zadanú adresu a my Vašu zásielku dostaneme ďalší pracovný deň. Cena tejto služby je 6,0 eur bez DPH za jednu zásielku, bude Vám zaúčtovaná na faktúre spolu s cenou vyšetrenia. Cena sa účtuje jedenkrát bez ohľadu na počet vzoriek v zásielke. Prosím baľte vzorky do ochranných obalov a do našich obálok, prípadne iných obalov, ktoré budú hermeticky uzavreté. Ochranné obaly a obálky Vám radi zdarma zašleme. Nevhodne zabalené vzorky môže kuriér odmietnuť prevziať!

Balenie vzoriek pre DPD

Balenie vzoriek pre 123 kuriéra

Balenie vzoriek pre DHL

Expresnou kuriérskou službou BKS v rámci Bratislavy a okolia

Objednajte si kuriéra na našom telefónnom čísle 0948 783 888 telefonicky alebo cez WhatsApp. Príde po vzorky priamo na Vami zadanú adresu a my Vašu zásielku dostaneme ešte v ten istý deň. Cena tejto služby je 6,0 eur bez DPH, bude Vám zaúčtovaná na faktúre spolu s cenou vyšetrenia.

Osobné doručenie

Vzorky môžete osobne doručiť do laboratória LABOKLIN, s. r. o., v poliklinike Karlova Ves. Nájdete nás počas pracovných hodín na 4. poschodí, v chodbe označenej Zubná technika. Taktiež môžete vzorky hodiť do špeciálnej schránky na prízemí polikliniky. Nachádza sa oproti bufetu pod poštovými schránkami.

Výsledky vyšetrení

Je možné zvoliť si aj kombináciu spôsobov zasielania, napr. e-mailom a poštou.
Posielanie výsledkov je možné:

  • poštou (spoplatnené)
  • e-mailom ako pdf, príp. ako text či HTML-e-mail
  • elektronicky – online laboratórium MyLab, import do veterinárneho softvéru (na opýtanie)
  • prípadne telefonicky

Doobjednávanie vyšetrení

Môžete si doobjednať ďalšie vyšetrenia z materiálu vzorky, ktorý ste už odoslali, pokiaľ:

  • je doobjednávka uskutočnená v rámci doby skladovania vzorky (viď nižšie)
  • vzorka obsahuje dostatočné množstvo materiálu
  • nie je prekročený vek vzorky indikovaný pre novo objednaný test

Doobjednanie je možné prostredníctvom:

Doby skladovania závisia od typu materiálu vzorky a účelu na žiadanke, napr. od typu pôvodne objednaného testu.

Vyúčtovanie

Vyúčtovanie prebieha formou súhrnných faktúr zasielaných elektronicky 1 x mesačne. Úhrada sa uskutočňuje na slovenský účet. Číslo účtu, ako aj variabilný symbol nájdete na faktúre.
Fakturácia majiteľovi: Pokiaľ je na žiadanke uvedené, že faktúru hradí majiteľ, vyžadujú sa kompletné údaje majiteľa a podpis majiteľa na žiadanke, že súhlasí s úhradou faktúry a spracovaním osobných údajov.  Majiteľovi bude zaslaná zálohová faktúra. Po jej uhradení a skončení vyšetrenia bude zaslaný výsledok a následne aj faktúra (daňový doklad).