Doby skladovania závisia od typu materiálu vzorky a účelu na žiadanke, napr. od typu pôvodne objednaného testu.

Skladovanie po biochemických vyšetreniach, testoch na alergie, sérologických vyšetreniach (detekcia protilátok, detekcia antigénu, okrem tých z faeces):

 • sérum, heparínová plazma, citrátová plazma, EDTA plazma: 14 dní
 • EDTA krv, heparínová krv: 7 dní
 • moč: 7 dní
 • urolity: 7 dní (avšak vo väčšine prípadov je materiál kompletne spotrebovaný pri analýze)
 • punktáty a liquor: 7 dní
 • krvné nátery: 7 dní

Skladovanie po bakteriologickom, mykologickom a parazitologickom vyšetrení (detekcia kultiváciou, všetky typy analýzy z faeces vrátane detekcie antigénu), testoch na maldigesciu:

 • faeces: 7 dní
 • koža/chlpy, tampóny, moč, mlieko: 14 dní
 • punktáty: 4 týždne
 • izolovaní pôvodcovia: 7 dní

Skladovanie po detekcii patogénov pomocou PCR:

 • nezávisle od materiálu vzorky (krv, likvor, moč, výtery, tkanivo, perie, atď.): 3 týždne
 • extrahovaná DNA/RNA: 1 rok
 • Upozornenie: Extrahovaná DNA/RNA je vhodná len na doobjednávky testov využívajúcich PCR/genetické metódy, nie pre testy vyžadujúce mikrobiálny rast. Nie je možné doobjednať si vyšetrenie rezistencie, pokiaľ bola vzorka poslaná na detekciu patogénu pomocou PCR.

Skladovanie po histopatologickom vyšetrení:

 • vlhký materiál (vzorky tkanív): 3 týždne
 • cytológia (sklíčka na cytologické vyšetrenie): 3 týždne
 • parafínové bločky a rezy: 5 rokov

Skladovanie po testovaní na dedičné ochorenia alebo charakteristiky srsti, určenie pohlavia, rodičovstva:

 • extrahovaná DNA: 5 rokov

Skladovanie po určení pohlavia u vtákov:

 • extrahovaná DNA: 1 rok