SPOĽAHLIVÁ LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA

 • Vyšetrenia realizované v Bratislave – hematológia cicavcov, biochémia, vyšetrenie moču, vyšetrenia hormónov: T4, TSH, kortizol, progesterón, FeLV a FIV (ELISA), Giardia EIA, niektoré PCR vyšetrenia, niektoré vyšetrenia krvnej zrážanlivosti
 • Hematológia, biochémia, vyšetrenia hormónov, imunologické vyšetrenia, sérológia infekčných ochorení, PCR, vyšetrenia moču, trusu, histopatológia, imunohistochémia, cytológia, bakteriológia, mykológia a parazitológia, genetické vyšetrenia dedičných chorôb, farieb a dĺžky srsti, DNA profily, určovanie pôvodu, pohlavia, alergénodiagnostika
 • Zoznam vyšetrení nájdete na žiadankách a v katalógu vyšetrení. Žiadanky s cenami sú prístupné prihláseným veterinárnym lekárom
 • Vyšetrenia realizované v Bratislave – hematológia cicavcov, biochémia, vyšetrenie moču, vyšetrenia hormónov: T4, TSH, kortizol, progesterón, FeLV a FIV (ELISA), Giardia EIA, niektoré PCR vyšetrenia
 • Ostatné vyšetrenia prebiehajú v partnerských laboratóriách
 • Vzorky doručené do laboratória v Bratislave do 15.30 sú odosielané do partnerských laboratórií v ten istý pracovný deň nočným kuriérom
 • Doručovanie vzoriek do laboratória v Bratislave osobne, poštou, kuriérom

 

ZVOZ VZORIEK DO LABORATÓRIA V BRATISLAVE

 • Zvoz vzoriek Bratislava a blízke okolie – doručenie do laboratória v ten istý deň
 • Kuriérska služba celá SR – doručenie vzorky do laboratória nasledujúci pracovný deň
 • Kuriérov si objednávate na našich telefónnych číslach

 

VÝSLEDKY

 • Po dokončení vyšetrenia bezodkladne odosielané emailom, na vyžiadanie poštou/telefonicky

 

PLATBY

 • Súhrnné faktúry za vykonané vyšetrenia sú posielané veterinárom elektronicky 1 x mesačne, po dokončení vyšetrenia a odoslaní výsledku
 • Platbu realizujete prevodom na účet
 • V prípade, že vyšetrenie hradí majiteľ, požadujeme doklad o úhrade pred odoslaním výsledku (na základe zálohovej faktúry)

 

ODBORNÉ INFORMÁCIE PRE VETERINÁROV AJ MAJITEĽOV

 • Odborné poradenstvo telefonicky a emailom
 • Odborné články („LABOKLIN Aktuell“) pre veterinárov zasielané pravidelne našim klientom poštou/emailom
 • Genetic newsletter“ pre chovateľov s novinkami o genetických vyšetreniach
 • Letáky pre majiteľov zvierat do čakární