Anamnéza a klinické príznaky:
10 – ročný kastrovaný kocúr plemena európska krátkosrstá bol predvedený kvôli chronickému vracaniu a strate hmotnosti (2,2kg) napriek polyfágii. Nedošlo k žiadnej zmene krmiva ani nadmernému stresu. Zároveň boli pozorované viaceré kožné noduly.

Klinické vyšetrenie:
Pri klinickom vyšetrení bol kocúr letargický s BCS 2/9. Brucho sa javilo zväčšené. V koži za pravým uchom ako aj v slabine sa našli početné, rôzne veľké (niekoľko mm až 0,5 cm) noduly. Niektoré ložiská boli erytematózne (obr. 1).


Obr. 1: Viaceré ružové kožné noduly veľkosti prosa v oblasti slabiny

Ďalšie vyšetrenia:
Hematológia:
Krvný náter ukázal vysokú bazofíliu (2,4 x 109/l, referenčné rozmedzie – RR: 0-0,04 x109/l) a nízky stupeň lymfopénie (0,82 x 109/1, RR: 1-4 x 109/1).
Okrem toho sa v krvnom nátere našli veľké atypické bunky (15% jadrových buniek, 1,1 x 109 /l; obr. 2).


Obr. 2. Krvný náter kocúra s mnohopočetnými kožnými nodulmi (A, B) (Wright-Giemsa, 500-násobné zväčšenie).

Klinická chémia:
V klinickej chémii bola pozorovaná hladina draslíka pri dolnej hranici RR (3,2 mmol/l, RR: 3,0 – 4,8 mmol/l) a normálny celkový proteín s miernou hypoalbuminémiou (23 g/l, RR: 26-56 g/l).

Zobrazovacia diagnostika:
Ultrazvukové vyšetrenie brucha odhalilo výraznú splenomegáliu. Stena tenkého čreva bola zhrubnutá s abnormálnou štruktúrou (obr. 3A). Mezenterické lymfatické uzliny boli zväčšené (obr. 3B).
Rádiologické vyšetrenie hrudníka bolo bez pozoruhodností.


Obr. 3. Ultrazvuk ukázal úplnú stratu štruktúry steny jejuna (A) a výrazné hypoechogénne mezenterické lymfatické uzliny (B).

Cytológia:
Z kožných nodulov a sleziny boli zhotovené tenkoihlové aspiračné preparáty (FNA) na cytologické vyšetrenie (obr. 4).


Obr. 4. Cytologický obraz FNA kožného nodulu (A) a sleziny (B) (Wright-Giemsa, 500-násobné zväčšenie).

Interpretácia výsledkov:
V krvom nátere sa nachádzali veľké bunky s fialovými granulami (mastocyty), čo poukazuje na mastocytémiu z dôvodu mastocytómu.

Bazofília vysokého stupňa je pravdepodobne paraneoplastická a mierna lymfopénia pravdepodobne asociovaná so stresom.

Chronické zvracanie, ako aj znížený príjem draslíka sú pravdepodobne príčinou miernej hypokalémie.
Hypoalbuminémia môže byť spôsobená zníženým príjmom bielkovín, kachektickým stavom alebo stratami gastrointestinálnym traktom. Koncentrácia globulínov je normálna, takže nemôžeme vylúčiť ani stratu albumínu obličkami alebo nedostatočnú funkciu pečene.
Cytologické vyšetrenie kožných nodulov a sleziny ukázalo prítomnosťv početných mastocytov s atypiami, čo môže byť spojené s prítomnosťou mastocytómu.

Diagnóza: Diseminovaný mastocytóm s mastocytémiou
Ďalší priebeh:
Z dôvodu zlej prognózy a zlého stavu pacienta, ako aj možných vedľajších účinkov chemoterapie sa majiteľ rozhodol pre eutanáziu.
Pri vyšetrení post mortem boli mastocyty nájdené v ohraničených skupinkách aj hrubých infiltrátoch, v koži (obr. 5A), pečeni, jejune a slezine (obr. 5B) a pravdepodobne aj v mezenteriálnych lymfatických uzlinách a srdci.

Zhrnutie:
Mastocytóm – nádor žírnych buniek, je u mačiek zriedkavé neoplastické ochorenie, ktoré sa môže vyskytnúť v troch rôznych formách: kožná forma, viscerálna forma a črevná forma. V tomto prípade z dôvodu systémového šírenia choroby už nie je možné určiť pôvod. Prognóza diseminovaných nádorov žírnych buniek je vo všeobecnosti zlá.
Mastocytémia je definovaná ako prítomnosť žírnych buniek v periférnej krvi. Toto je zriedkavý nález u mačiek (prevalencia 0,05%) a na rozdiel od psov sa vyskytuje takmer výlučne v súvislosti s mačacími nádormi mastocytov. Pretože záchytnosť žírnych buniek v periférnej krvi je nízka, u pacientov s podozrením na mastocytémiu sa odporúča vyšetrenie buffy coat.


Obr. 5. Histológia z postmortálneho vyšetrenia A. Kutánny
mastocytóm mačky s neohraničeným a infiltratívnym rastom
v dermis (H&E, 40-násobné zväčšenie).


Obr. 5. Histológia z postmortálneho vyšetrenia B. Nádor žírnych
buniek v slezine s neoplastickými bunkami, ktoré mali
v cytoplazme metachromatické granuly (farbenie toluidínovou
modrou, 1000-násobné zväčšenie).