Väčšina genetických testov, ktoré ponúkame, sa uskutočňuje v laboratóriu LABOKLIN GmbH v Nemecku.

LABOGEN má dlhoročné skúsenosti s vývojom a realizáciou genetických testov, predovšetkým v oblasti dedičných ochorení, farieb srsti, DNA profilov, preukazovania pôvodu a testovania pohlavia u vtákov.

Toto laboratórium je akreditované podľa DIN EN ISO / IEC 17025. To znamená, že testy sú vykonávané podľa spoľahlivých a overiteľných metodík. Vyšetrenia podliehajú nielen striktným každodenným interným kontrolám, ale aj pravidelným externým kruhovým kontrolám. Akreditačná komisia pravidelne hodnotí postupy vyšetrení, kontrol a školení.
Vysoké štandardy kvality sa vyznačujú ďalej tým, že všetky výsledky našich genetických testov sú pred odoslaním kontrolované v druhom nezávislom testovaní.

Svoje vzorky tak zverujete laboratórnemu partnerovi, ktorý sa vyznačuje
odbornosťou a angažovanosťou pri poskytovaní vyšetrení a konzultácií najvyššej možnej kvality.

DNA izolovaná pre potreby genetického testovania sa u nás skladuje po dobu až 5 rokov. Je tak možné doobjednávanie genetických vyšetrení z uskladneného materiálu. Opakované zasielanie vzorky preto vo väčšine prípadov nie je nevyhnutné.