Lucia Sanchini, DVM, MSc, Dip. ECVCP, FRCPath, MRCVS, EBVS Specialist in Veterinary Clinical Pathology. BattLab, UK.

Anamnéza

Sedemročný kastrovaný samec európskej krátkosrstej mačky bol predvedený na pohotovosť pre akútny nástup zvracania a oligúrie. Pacient bol chovaný striktne doma s obmedzeným prístupom na balkón.

Klinické vyšetrenie

Pri klinickom vyšetrení sa zistila dehydratácia, depresia, hypotermia a slintanie. Mal lepkavé sliznice a počas vyšetrenia ho niekoľkokrát dávilo. Pri palpácii nevykazoval abdominálnu bolestivosť, iba mierny diskomfort v oblasti žalúdka.

Ďalšie vyšetrenia

V nasledujúcej tabuľke sú zobrazené výsledky biochémie krvi a vyšetrenia moču. Vzorky boli odobrané počas návštevy pohotovosti.


obr. 1: Močový sediment, mačka, mokrý preparát. Prítomné sú početné valce bez znakov zápalu.

Aká je vaša interpretácia výsledkov a najpravdepodobnejšia diagnóza?

Interpretácia výsledkov

Prítomná je azotémia stredného stupňa s izostenurickým močom. Tieto nálezy spolu s dehydratáciou vylučujú prerenálnu azotémiu a poukazujú na renálny problém. Glukozúria so sérovou glukózou v referenčnom rozmedzí poukazuje na tubulárne ochorenie, ktoré potvrdzuje aj vysoká proteínúria.
Vyšetrenie močového sedimentu ukázalo početné granulárne valce bez znakov zápalovej reakcie. Valce často obsahovali epitelové bunky uzavreté v bielkovinovom materiáli.
Malé počty bielkovinových valcov sa môžu nachádzať aj v močovom sedimente zdravých zvierat. Vo vysokom počte (ako v tomto prípade) poukazujú na poškodenie renálnych tubulov. Okrem toho predstavujú početné epiteliálne bunky odumreté epitelie renálnych tubulov, ktoré sú vylučované pri ťažkom renálnom poškodení.

Diagnóza

Akútne zlyhanie obličiek na základe poškodenia tubulov

Liečba a ďalší priebeh
Vzhľadom na závažnosť poškodenia tubulov sa u majiteľa zisťovala možnosť kontaktu s ľaliami. Oznámil, že kocúra videl hrať sa s rastlinou bielej ľalie (Lilium longiflorum) predchádzajúce popoludnie, potom bol kocúr niekoľko hodín schovaný až kým ho majiteľ uvidel masívne zvracať.
Kocúr bol liečený agresívnou fluidnou terapiou po dobu 24 hodín, pričom sa jeho stav mierne zlepšil. Opakované merania močoviny a kreatinínu ukázali malý pokles oboch obličkových markerov (močovina 15,6 mmol/l, kreatinín 240 μmol/l), ale vylučovanie moču bol naďalej minimálne. Druhý deň hospitalizácie začal pacient opäť zvracať, teplota klesla na 34,5°C a začali kŕče. Napriek pokusom o resuscitáciu pacient žiaľ uhynul.

Diskusia

Ľalie sú obľúbené ozdobné rastliny, väčšinou pestované vnútri, čo predstavuje väčšie riziko pre indoor chované mačky. Majitelia často nevedia o och toxicite pre mačky. Zdá sa, že mačky sú veľmi citlivé na otravu ľaliami, pričom neboli zaznamenané žiadne vekové, pohlavné alebo plemenné predispozície. Toxické sú všetky časti rastliny – kvety, byľ, listy, peľ. Presná toxická dávka pre mačky nie je známa, ale popisované boli toxikózy už pri požití jedného alebo dvoch listov alebo celého kvetu. Nefrotoxická zložka prítomná v ľaliách sa rýchlo vstrebáva a vedie k akútnej nekróze epitelových buniek tubulov. Prvé klinické príznaky sú slinenie, zvracanie, anorexia a depresia, rozvíjajú sa typicky za 1-3 hodiny po ingescii. Polyúria sa objavuje 12-30 hodín po požití, nasledovaná dehydratáciou. Po 24-48 hodinách začína anurická fáza, spravidla asociovaná s vysokou mortalitou. S agresívnou fluidnou terapiou je potrebné začať do 24 hodín po ingescii a pred rozvinutím anúrie. Fluidnú diurézu je potrebné udržiavať 24 až 72 hodín, s pravidelným biochemickým vyšetrením krvi a vyšetrením moču pre posúdenie stupňa zlyhania obličiek a odpovede na terapiu. V súčasnosti sú jedinými účinnými formami liečby prípadov, u ktorých sa už rozvinula anúria, len peritoneálna dialýza a hemodialýza. Prognóza závisí od závažnosti klinických príznakov, čase prezentácie pacienta a vzniku akútneho anurického renálneho zlyhania.
Prevencia kontaktu mačiek s domácimi rastlinami je najúčinnejšou metódou ako zabezpečiť ich bezpečnosť a majitelia mačiek by mali byť informovaní, či rastliny v ich domácnosti predstavujú riziko pre intoxikáciu ich zvierat.