Headernewsletter

Milí čitatelia,

veľa chovateľov mačiek sa ešte pred párením zaujíma o genetické krvné skupiny svojich chovných zvierat. Dôvodom je ochorenie známe pod názvom neonatálna izoerytrolýza. Aby sa chovatelia mnohých plemien vyhli nekompatibilite krvných skupín medzi mačkou a mačatami, je nevyhnutné, aby poznali genetickú krvnú skupinu svojich chovných mačiek! Žiaľ, z dôvodu rasovo špecifických rozdielov a komplexnosti genetiky krvných skupín to doteraz v mnohých prípadoch nebolo možné.

Blutgruppenstudie_2

Veľký pokrok v určovaní genetickej krvnej skupiny u mačiek!

LABOKLINu sa v spolupráci s Prof. Dr. Ursom Gigerom z univerzity v Pensylvánii podarilo zaviesť nové kritériá v tejto oblasti.

U plemien ako nórska lesná mačka alebo siamská je pravdepodobnosť výskytu mačky s krvnou skupinou B a C (pôvodne známej ako skupina AB) veľmi nízka, preto si chovatelia mnohokrát nedávajú stanoviť genetickú krvnú skupinu pred párením. U plemien ako britská krátkosrstá, ragdoll alebo turecká angora /van je však situácia odlišná. U týchto plemien sú rozšírené aj skupiny B a C, preto je pre ich chovateľov obzvlášť dôležité poznať genetickú krvnú skupinu.

Čo je nové?

Doteraz používané stanovenie genetickej skupiny sa zakladá na dvoch genetických variantoch, ktoré často nachádzame u B –  mačiek. Kvôli rasovo špecifickým rozdielom v genetickom materiáli sa však u niektorých zvierat vyskytujú veľké rozdiely medzi samotnými genetickými variantmi, ako aj medzi genetickým variantom a sérologickou krvnou skupinou, predovšetkým u plemien ragdoll, turecká angora a sibírska mačka.

Aby sa dosiahlo zlepšenie v tejto oblasti, prebehla v LABOKLINe veľká štúdia. Na základe vyšetrenia cca 450 mačiek bolo možné vyvinúť nový genetický test, ktorý nielenže dosahuje o 30% vyššiu úspešnosť, ale môže byť prispôsobený aj jednotlivým plemenám.

Odteraz sa vyšetrujú nielen obidva časté markery pre genetickú krvnú skupinu, ale testujú sa (súčasný stav) aj genetické varianty, ktoré sú skutočne zodpovedné za fyziológiu krvných skupín. Tieto boli v LABOKLINe v spolupráci s pánom profesorom Gigerom z univerzity v Pensylvánii objavené a verifikované pomocou metód bioinformatiky.

Čo to znamená?

Vylepšený test pre stanovenie genetickej krvnej skupiny umožňuje presnejšie určenie nositeľov znaku (mačky s genotypom N/b a krvnou skupinou A) pri chove. S ohľadom na rasovo špecifické znaky je stanovenie teraz možné aj u plemien ragdoll, turecká angora a sibírska mačka!

V prípade otázok je Vám náš tím plne k dispozícii!