Nové žiadanky platné od 1.9.2022

 Kategória Novinky

Milí kolegovia, ako každý rok, dochádza k 1.9. k obnove našich žiadaniek na vyšetrenia. Nájdete v nich nové vyšetrenia, nové profily, zmeny niektorých profilov a takisto aj zvýšenie či zníženie niektorých cien. Žiadanky sú vám dispozícii v Moje laboratórium. Tlačené žiadanky si môžete objednať emailom na labor.ba@laboklin.com alebo prostredníctvom objednávkového formulára.