Nový Genetic Newsletter a nový katalóg genetika

 Kategória Novinky

Milí kolegovia, vážení chovatelia,
želáme Vám veľa zdravia do nového roka, nech sa vydarí viac ako ten predošlý!
V sekcii genetika našich webstránok pribudol nový Genetic Newsletter a od januára je platný aj nový Katalóg genetických vyšetrení, neváhajte do nich nahliadnuť!