Nový genetický test: Ventrikulárna arytmia u rodézskeho ridgebacka

 Kategória Novinky

U rodézskeho ridgebacka sa podarilo nájsť genetický variant génu QIL-1, ktorý sa spája s rizikom srdcového ochorenia, tzv. ventrikulárnej arytmie (IVA).

U zvierat s IVA sa prejavujú, okrem iných, tachykardia a poruchy srdcového rytmu, najčastejšie vo veku 6-18 mesiacov. V niektorých prípadoch to môže viesť až k náhlej smrti. Toto dedičné ochorenie má variabilnú penetranciu a expresiu. To znamená, že nie u všetkých zvierat s genetickým variantom sa symptómy prejavia a v niektorých prípadoch príznaky s postupujúcim vekom vymiznú. Keďže nositelia variantu majú vyššie riziko ochorenia, mohlo by byť vhodné pravidelné vyšetrovanie abnormalít pomocou dlhodobého elektrokardiogramu. Pomocou genetického testu je možné spoľahlivo identifikovať prenášačov, a tak spoznať a zmenšovať rozšírenie genetického variantu v populácii. Ako u väčšiny genetických rizikových faktorov však test nevypovedá o tom, či sa u nositeľov príznaky skutočne prejavia alebo ako závažné budú.