Nový test: Brucella canis PCR

 Kategória Novinky

Odteraz môžeme dokázať pôvodcu Brucella canis priamo, prostredníctvom realtime PCR, či už pri klinickom podozrení alebo pre rozpoznanie asymptomatických prenášačov.

Brucelózu ako diferenciálnu diagnózu by sme nemali zanedbávať predovšetkým u psov zo zahraničia. U sučiek sú charakteristické neúspešné krytia, aborty medzi 45. a 50. dňom gravidity a narodenie mŕtvych šteniat. U samcov sa môže vyvinúť orchitída, skrotálna dermatitída, zápal nadsemenníkov, prostatitída, subfertilita či úplná neplodnosť.  Zriedkavo sú Brucellou canis postihnuté aj iné tkanivá. Popisuje sa diskospondylitída, osteomyelitída, dermatitída a uveitída so zodpovedajúcimi klinickými príznakmi.

Materiál na vyšetrenie: ster bez média (krčok, prepucium), EDTA krv, sperma, moč, (trus, mlieko), tkanivá (materiál z abortovaného plodu)