Nový test: Respiratórny koronavírus psov (CRCoV)

 Kategória Novinky

Ponúkame nový PCR test na respiratórny koronavírus psov (Canine respiratory Coronavirus (CRCoV)). Číslo vyšetrenia je 8769, test bude zahrnutý aj v PCR respiratórnych profiloch. CRSoV, podobne ako SARS-CoV 2 a bovinný koronavírus, patrí do skupiny beta koronavírusov. Zdá sa, že vznikol mutáciou bovinného koronavírusu, pretože je mu veľmi podobný. Nie je blízko príbuzný enterálnemu koronavírusu. CRCoV bol prvýkrát popísaný v Spojenom kráľovstve v roku 2003. Odvtedy sa stal jedným z hlavných patogénov spôsobujúcich respiratórne ochorenia u psov. V útulkoch môže byť séroprevalencia (v závislosti od pôvodu zvierat) vyššia ako 50 % u vyšetrovaných psov. CRoV je súčasťou komplexu „psincového kašľa“ a často ho nachádzame v koinfekcii s ostatnými respiračnými vírusmi a baktériami, hlavne pri nepriaznivých podmienkach chovu. Vírus často nachádzame v trachei psov s miernymi príznakmi, ako je kašeľ a výtok z nosa, ale aj u asymptomatických zvierat.