Online seminár 31.1.2023: Hypothyroidism – but T4 does not react to substitution

 Kategória Novinky

Tučný, lenivý, hypotyreóza. Jednoduchá diagnostika a liečba? Alebo nie? Čo ak sa sérový T4 nezvyšuje pri hormonálnej substitúcii? Je to možné? Dovoľte nám zrekapitulovať cestu od diagnostiky až po monitoring terapie a poučme sa z problémov dennej praxe.

POZVÁNKA

LINK na registráciu