Pozvánka na seminár 2020

 Kategória Novinky

Vážení kolegovia a kolegyne,

dovoľujeme si pozvať Vás na seminár, ktorý organizujeme v spolupráci s firmou EM Medical. Témou budú Vybrané témy v laboratórnej diagnostike psov a mačiek. Prednášať nám budú Dr. med. vet. Michael Leschnik a Dr. med. vet. Abigail Guija de Arespacochaga Dipl. ECVCP. Tešíme sa na Vás 25.1. 2020 v Banskej Bystrici a 26.1.2020 v Bratislave!

REGISTRÁCIA

POZVÁNKA


Dr. med. vet. Abigail Guija de Arespacochaga Dipl. ECVCP (Clinical Pathology)
Vyštudovala veterinárne lekárstvo na University Nacional Mayor de San Marcos v Lime – Peru a University Complutense v Madride. Absolvovala v roku 1999. Po ročnej praxi na oddelení intenzívnej starostlivosti v Madride sa zapísala na stáž na univerzite vo Viedni, kde v roku 2003 nastúpila do centrálneho laboratória. Po obhajobe svojej dizertačnej práce na tému „Distribúcia lymfómov na základe ich morfológie a imunofenotypu v histologických vzorkách“ sa v roku 2007 zapojila do vývoja imunofenotypizácie lymfocytov pomocou prietokovej cytometrie. V roku 2009 dokončila rezidentúru v rovnakom laboratóriu a následne úspešne zložila skúšky na Europian College of Veterinary Clinical Pathology (ECVCP). Počas svojho pobytu v zahraničí spolupracovala s rumunským humánnym laboratóriom Synevo, založila tu veterinárne laboratórium Synevovet a zároveň pracovala na niekoľkých projektoch v Bulharsku a Českej republike. Od roku 2014 opäť pracuje v Platforme klinickej patológie na Veterinárnej univerzite vo Viedni. Jej hlavnými oblasťami záujmu sú hematológia a cytológia, predovšetkým diagnóza lymfómov.

Priv. Doz. Dr. med. vet. Michael Leschnik
V roku 1995 vyštudoval Veterinárnu univerzitu vo Viedni, od roku 1996 pracoval na univerzitnej klinike internej medicíny malých zvierat a v roku 1998 obhájil doktorát. Absolvoval školenia na Royal Veterinary College v Londýne, na veterinárnych klinikách v New Yorku a v Bostone so špecializáciou na neurológiu a infekčné ochorenia. V rámci praxe sa venuje neurológii s cross-species starostlivosťou o ambulantných a hospita-lizovaných pacientov (malé a veľké zvieratá, prežúvavce, exoty), ako aj infekčnej medicíne. V roku 2014 habilitoval vo Viedni s témou: Infekční pôvodcovia prenášaní kliešťami a výsledné ochorenia u psov v Rakúsku. Od roku 2016 je vedúcim lekárom v ambulantnom centre pre malé zvieratá Veterinárnej univerzity vo Viedni. Bohatá vedecká činnosť sa prezentuje v 512 publikáciách, z toho je 68 pôvodných článkov v recenzovaných časopisoch.