Testovanie besnoty u zvierat z Ukrajiny

 Kategória Novinky

Pôvodne bolo plánovaných 200 bezplatných vyšetrení, ale vďaka podpore Viro Vet diagnostics GmbH, MSD Tiergesundheit a Hill’s bol Laboklin schopný objem týchto testov znovu a znovu navyšovať.

Potom, čo bola v máji táto kapacita definitívne vyčerpaná, sme chceli aj naďalej prispieť s pomocou,  a preto sme pre zvieratá ukrajinských utečencov ponúkali testy titrov protilátok proti besnote za polovičnú cenu.

Táto akcia teraz žiaľ vyprší a od 7. novembra 2022 bude testovanie protilátok proti besnote opäť spoplatnené za plnú cenu.