Update: Vyšetrenie na protilátky proti besnote pre utečencov z Ukrajiny so zľavou 50 %

 Kategória Novinky

Od pondelka 09.05.2022 Laboklin v spolupráci s laboratóriom Viro Vet Diagnostik GmbH ponúka možnosť vyšetrenia protilátok na besnotu pre utečencov z Ukrajiny so zľavou 50 %, nie so zľavou 100 % ako doteraz. Ponuka je limitovaná dostupnosťou testov.

Pre takéto vyšetrenie je potrebné použiť špeciálnu žiadanku. Ďalšou podmienkou pre bezplatné vyšetrenie je

  1. kópia strany pasu zvieraťa, kde je uvedený majiteľ
  2. kópia strany pasu majiteľa s pečiatkou, kde je uvedený dátum vstupu z Ukrajiny do štátu EU.

Vzorky so žiadankami posiela veterinárny lekár do laboratória LABOKLIN s.r.o. v Bratislave.

ŽIADANKA besnota pre utečencov z Ukrajiny