Voľne prístupná publikácia

 Kategória Novinky

Publikácia kolegyne Cynthie deVries (Patológia, Laboklin Holandsko), ktorá bola zverejnená v Journal of Comparative Pathology bola vybraná pre udelenie voľného prístupu na tri mesiace!
Práca je interdisciplinárnou štúdiou na tému tumorov pankreatických ostrovčekov psov. Zaoberá sa porovnaním týchto tumorov u psov a ľudí (v spolupráci s humánnou patológiou na TU v Mníchove) a ukazuje niektoré spoločné rysy ale aj zásadné rozdiely.
V prípade, že Vás táto téma zaujíma, neváhajte si pozrieť článok